Спрощений порядок введення в експлуатацію у 2013, 2014, 2015, 2018 році

24 Апрель 2013 в - наказ 95, - штраф за ..., Ввод в эксплуатацию дома, Как узаконить дом, Как узаконить самострой

Тут – про спрощений порядок, наказ 95 та закон  ”Про регулювання містобудівної діяльності”, а також все про спрощений порядок у 2014 році.

Як уже ми повідомляли, було прийнято закон 5496 , згідно якого змінені прикінцеві положення в законі “Про регулювання містобудівної діяльності “, які і визначають спрощений порядок прийняття в експлуатацію.  Текст цього закону викладено на цьому сайті в документах закритої групи Консультанти по вводу в експлутацію, він доступний для учасників цієї групи, а також текст закону “Про регулювання містобудівної діяльності ” станом на 22.04.2013 можна скачати ТУТ.

Наказ 91, яким регулювався спрощений порядок введення в експлуатацію, в 2013 році втратив чинність і не діє.  Замість нього, в розвиток прийнятого Верховною Радою закону, було видано Наказ 95  Мінрегіонбуду. Текст наказу 95 з додатками – деклараціями ви можете скачати в цій статті.

Але спочатку – наведемо текст прикінцевих положень закону “Про регулювання містобудівної діяльності”, який і встановлює спрощений порядок введення в експлуатацію у 2013 році.

Нижче – витяг  із Закону.

9. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2013 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приймають в експлуатацію:

індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;

збудовані до 12 березня 2011 року:

громадські будинки I і II категорій складності;

будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.

Порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів і проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення та про накладення штрафу:

щодо фізичних осіб – відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

щодо юридичних осіб – відповідно до пункту 2 частини другої статті 2 Закону України “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності”.

(пункт 9 розділу V у редакції Закону
України від 20.11.2012 р. N 5496-VI)

Ниже – ссылка на скачивание Приказа 95

Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України
19 березня 2013 року № 95
 - в этом Приказе описан -

“ПОРЯДОК прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових  будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж”

а также имеются Додатки -декларації

а кроме того читайте …

Построенные до 05.08.1992 дома можно узаконить бесплатно

Государственная регистрационная служба в связи с многочисленными обращениями по вопросам, связанным с порядком государственной регистрации прав с выдачей свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, построенное до 05.08.1992, в письме от 12.03.2013 № 95-06-15-13 рассказал о некоторых аспектах такой регистрации. Об этом пишет Юрлига со ссылкой на Укргосреестр.

В соответствии с пунктом 42 Порядка госрегистрации вещных прав на недвижимость, государственный регистратор в установленных законом случаях по результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации выдает свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, на основании которого проводит госрегистрацию.
Для проведения госрегистрации прав с выдачей свидетельства в связи с приобретением права собственности на вновь построенные или реконструированные объекты недвижимого имущества заявитель подает в орган госрегистрации также и документ, который свидетельствует о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта.
Документом, который удостоверяет соответствие законченных строительством до 05.08.1992индивидуальных (усадебных жилых домов, садовых, дачных домов, подсобных) зданий и сооружений, пристроек к ним, которые не подлежат принятию в эксплуатацию, требованиям законодательства, строительным нормам и госстандартм, – является технический паспорт, составленный по результатам технической инвентаризации.

Данный Порядок был принят во исполнение пункта 9 раздела V Закона «О регулировании градостроительной деятельности», действие которого имело временный характер – до 31.12.2012. Но Законом № 5496 продлено действие пункта до 31.12.2013.

В связи с этим, инспекции государственного архитектурно-строительного контроля до 31.12.2013 безвозмездно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления владельцами (пользователями) земельных участков, на которых размещены объекты строительства, построенные без разрешения на выполнение строительных работ, по результатам технического обследования строительных конструкций и инженерных сетей принимают в эксплуатацию с выдачей декларации о готовности объекта к эксплуатации:

- индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения, пристройки к ним, построенные в период с 05.08.1992 до 12.03.2011;
- построенные до 12.03.2011 общественные здания I и II категорий сложности; здания и сооружения сельскохозяйственного назначения I и II категорий сложности.
Для проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, построенное в 05.08.1992, документом, который в соответствии с требованиями законодательства свидетельствует о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта, является технический паспорт на объект недвижимого имущества.
15.03.2013

ДАБІ роз’яснює

Роз’яснення стосовно практичного застосування положень Порядку, затвердженого наказом Мінрегіону від 19.03.2013 № 95.

Відповідно до пункту 9 прикінцевих положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2013 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приймають в експлуатацію: індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 05 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року.

Порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.03.2013 № 95 (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 2.2. Порядку технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів включає в себе такі етапи:

- попереднє (візуальне) обстеження об’єкта, в тому числі огляд і  фотографування об’єкта та його конструктивних елементів, визначення категорії складності об’єкта, вирішення питання щодо необхідності застосування спеціального устаткування, приладів та апаратури під час технічного обстеження;

- детальне (інструментальне) обстеження об’єкта, в тому числі визначення

параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, а також при необхідності порушення перед виконавцем питання щодо залучення до технічного обстеження атестованих лабораторій для проведення необхідних досліджень чи інших відповідальних фахівців для прийняття обґрунтованого рішення.

Якщо етапи технічного обстеження об’єкта, що проводилось, не збігаються з указаними етапами, зазначаються фактично пройдені етапи технічного обстеження.

Відповідно до пункту 2.7 Порядку, технічне обстеження об’єктів індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться під час їх технічної інвентаризації з подальшою видачею технічного паспорта.

Пунктом 1.4 «Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна», затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 р. № 127 (із змінами внесеними наказом Мінрегіону України від 28.12.2012 р. № 658), встановлено, що технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна проводиться суб’єктами господарювання, у складі яких працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію у Мінрегіоні України та отримали кваліфікаційний сертифікат на проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна. При цьому, в разі якщо такий виконавець також має кваліфікаційни