Спрощений порядок введення в експлуатацію у 2013, 2014, 2015, 2018 році

24 Апрель 2013 в - наказ 95, - штраф за ..., Ввод в эксплуатацию дома, Как узаконить дом, Как узаконить самострой

Тут – про спрощений порядок, наказ 95 та закон  ”Про регулювання містобудівної діяльності”, а також все про спрощений порядок у 2014 році.

Як уже ми повідомляли, було прийнято закон 5496 , згідно якого змінені прикінцеві положення в законі “Про регулювання містобудівної діяльності “, які і визначають спрощений порядок прийняття в експлуатацію.  Текст цього закону викладено на цьому сайті в документах закритої групи Консультанти по вводу в експлутацію, він доступний для учасників цієї групи, а також текст закону “Про регулювання містобудівної діяльності ” станом на 22.04.2013 можна скачати ТУТ.

Наказ 91, яким регулювався спрощений порядок введення в експлуатацію, в 2013 році втратив чинність і не діє.  Замість нього, в розвиток прийнятого Верховною Радою закону, було видано Наказ 95  Мінрегіонбуду. Текст наказу 95 з додатками – деклараціями ви можете скачати в цій статті.

Але спочатку – наведемо текст прикінцевих положень закону “Про регулювання містобудівної діяльності”, який і встановлює спрощений порядок введення в експлуатацію у 2013 році.

Нижче – витяг  із Закону.

9. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2013 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приймають в експлуатацію:

індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;

збудовані до 12 березня 2011 року:

громадські будинки I і II категорій складності;

будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.

Порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів і проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення та про накладення штрафу:

щодо фізичних осіб – відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

щодо юридичних осіб – відповідно до пункту 2 частини другої статті 2 Закону України “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності”.

(пункт 9 розділу V у редакції Закону
України від 20.11.2012 р. N 5496-VI)

Ниже – ссылка на скачивание Приказа 95

Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України
19 березня 2013 року № 95
 - в этом Приказе описан -

“ПОРЯДОК прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових  будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж”

а также имеются Додатки -декларації

а кроме того читайте …

Построенные до 05.08.1992 дома можно узаконить бесплатно

Государственная регистрационная служба в связи с многочисленными обращениями по вопросам, связанным с порядком государственной регистрации прав с выдачей свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, построенное до 05.08.1992, в письме от 12.03.2013 № 95-06-15-13 рассказал о некоторых аспектах такой регистрации. Об этом пишет Юрлига со ссылкой на Укргосреестр.

В соответствии с пунктом 42 Порядка госрегистрации вещных прав на недвижимость, государственный регистратор в установленных законом случаях по результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации выдает свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, на основании которого проводит госрегистрацию.
Для проведения госрегистрации прав с выдачей свидетельства в связи с приобретением права собственности на вновь построенные или реконструированные объекты недвижимого имущества заявитель подает в орган госрегистрации также и документ, который свидетельствует о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта.
Документом, который удостоверяет соответствие законченных строительством до 05.08.1992индивидуальных (усадебных жилых домов, садовых, дачных домов, подсобных) зданий и сооружений, пристроек к ним, которые не подлежат принятию в эксплуатацию, требованиям законодательства, строительным нормам и госстандартм, – является технический паспорт, составленный по результатам технической инвентаризации.

Данный Порядок был принят во исполнение пункта 9 раздела V Закона «О регулировании градостроительной деятельности», действие которого имело временный характер – до 31.12.2012. Но Законом № 5496 продлено действие пункта до 31.12.2013.

В связи с этим, инспекции государственного архитектурно-строительного контроля до 31.12.2013 безвозмездно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления владельцами (пользователями) земельных участков, на которых размещены объекты строительства, построенные без разрешения на выполнение строительных работ, по результатам технического обследования строительных конструкций и инженерных сетей принимают в эксплуатацию с выдачей декларации о готовности объекта к эксплуатации:

- индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения, пристройки к ним, построенные в период с 05.08.1992 до 12.03.2011;
- построенные до 12.03.2011 общественные здания I и II категорий сложности; здания и сооружения сельскохозяйственного назначения I и II категорий сложности.
Для проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, построенное в 05.08.1992, документом, который в соответствии с требованиями законодательства свидетельствует о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта, является технический паспорт на объект недвижимого имущества.
15.03.2013

ДАБІ роз’яснює

Роз’яснення стосовно практичного застосування положень Порядку, затвердженого наказом Мінрегіону від 19.03.2013 № 95.

Відповідно до пункту 9 прикінцевих положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2013 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приймають в експлуатацію: індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 05 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року.

Порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.03.2013 № 95 (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 2.2. Порядку технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів включає в себе такі етапи:

- попереднє (візуальне) обстеження об’єкта, в тому числі огляд і  фотографування об’єкта та його конструктивних елементів, визначення категорії складності об’єкта, вирішення питання щодо необхідності застосування спеціального устаткування, приладів та апаратури під час технічного обстеження;

- детальне (інструментальне) обстеження об’єкта, в тому числі визначення

параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, а також при необхідності порушення перед виконавцем питання щодо залучення до технічного обстеження атестованих лабораторій для проведення необхідних досліджень чи інших відповідальних фахівців для прийняття обґрунтованого рішення.

Якщо етапи технічного обстеження об’єкта, що проводилось, не збігаються з указаними етапами, зазначаються фактично пройдені етапи технічного обстеження.

Відповідно до пункту 2.7 Порядку, технічне обстеження об’єктів індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться під час їх технічної інвентаризації з подальшою видачею технічного паспорта.

Пунктом 1.4 «Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна», затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 р. № 127 (із змінами внесеними наказом Мінрегіону України від 28.12.2012 р. № 658), встановлено, що технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна проводиться суб’єктами господарювання, у складі яких працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію у Мінрегіоні України та отримали кваліфікаційний сертифікат на проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна. При цьому, в разі якщо такий виконавець також має кваліфікаційний сертифікат за напрямом – експертиза та обстеження у будівництві, безпосередньо він має право проводити вищевказане технічне обстеження під час здійснення технічної інвентаризації.

Згідно з пунктом 3.2 Порядку замовник або його уповноважена особа подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до інспекції за місцезнаходженням об’єкта заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, до якої додаються:

- два примірника заповненої декларації;

- звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і безпечності експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно);

Засвідчені в установленому порядку копії:

- документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт;

- технічного паспорта.

Заява про прийняття в експлуатацію об’єкта підписується також співвласниками земельної ділянки та зазначеного об’єкта (у разі їх наявності).

Источник:   http://dabi.uss.gov.ua/roz.shtm

Принятие в эксплуатацию самовольного строительства

В соответствии с Порядком принятия в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, пристроек к ним, общественных зданий и зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения I и II категорий сложности, построенных без разрешения на выполнение строительных работ, техническое обследование объектов индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, пристроек к ним общей площадью до 300 кв. м включительно, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, пристроек к ним общей площадью до 100 кв. м включительно проводится при их технической инвентаризации с последующей выдачей технического паспорта. При этом, состояние объекта строительства отражается согласно технического паспорта, соответствует реальному положению застройки.

Письмо Госархстройинспекции от 01.07.13 г. № 40-16-3099

Источник:  balance.ua/news   24.09.2013

2014


АРХБУДІНСПЕКЦІЯ: «…НАЗИВАЙТЕ НАС МОНСТРАМИ, МИ НЕ ОБРАЗИМОСЯ, КОНТРОЛЕРІВ НІХТО НЕ ЛЮБИТЬ»

Протягом усього останнього року ми детально розповідали про процедуру введення в експлуатацію самобудів, відповідали на питання читачів, давали роз’яснення. Однак через певний час до редакції почали надходити листи з наріканнями: мовляв, ваші поради не діють.

Найбільше вразив лист однієї читачки. Вона розповіла, що чотири (!) рази зверталася до Архбудінспекції міста Києва, все робила так, як ми радили, однак кожного разу отримувала відмову. Підстава — не подано звіт про проведення технічного обстеження. Однак у пункті 3.2 порядку, що регулює введення в експлуатацію самобудів, наведено чіткий перелік документів, які потрібно подавати. І серед них звіту немає. Цей перелік ми не раз публікували в нашій газеті, а також посилалися на норму, відповідно до якої чиновник не може вимагати інших документів, окрім чітко встановлених. З’ясувалося, що вимагають.

Виходить, що ми не розібралися в ситуації, порадили та підвели своїх читачів? Якщо так, готові були вибачитися. Однак спочатку вирішили: нехай розсудить Феміда. Ми взяли відмови Архбудінспекції, що надходили до нашої читачки, та звернулися від її імені до адміністративного суду з вимогою визнати ці відмови протиправними. Рішення було на нашу користь — Архбудінспекція відмовляла незаконно.

З відчуттям перемоги — все ж таки ми були праві — дозволили собі припустити, що заплутані нормативні акти, специфіка роботи Архбудінспекції, а також велика кількість приватних посередників у цій сфері можуть говорити про зловживання з боку чиновників. У газеті вийшла стаття «Три монстри будівельної корупції» (№ 212 (5712) від 12 листопада 2013 року).

Нині судове рішення на нашу користь оскаржується інспекцією міста Києва в апеляційній інстанції, а центральний орган Архбудінспекції нам запропонував зустріч, щоби розвінчати міфи про корупцію в будівельній сфері. Ми з радістю відгукнулись і пропонуємо читачам запис нашої розмови з начальником управління дозвільних процедур Держархбудінспекції України Олександром Сергієнком (на знімку).

— Пане Олександре, наша читачка хотіла легалізувати самобуд, подала документи відповідно до переліку, закріпленого нормативним актом, однак отримала відмову. Відмовили у зв’язку з неподанням «звіту про проведення технічного обстеження». Його в переліку необхідних документів немає. Нещодавно суд визнав таку відмову Архбудінспекції незаконною. Прокоментуйте, будь-ласка.

— Хочу, щоб ми раз і назавжди розібралися в цій ситуації. Справді, в Порядку 95 (нормативний акт, що регулює введення в експлуатацію самобудів. — Ред.) існує проблематика, яка викликає масові непорозуміння серед людей. В переліку документів, які подає заявник для введення в експлуатацію самобуду до 300 квадратних метрів не передбачено звіт про проведення технічного обстеження. Так визначено пунктом 3.2. порядку. Одночасно в порядку не існує жодного пункту, який би суперечив Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», котрий закріплює, що самовільно збудовані об’єкти приймаються винятково за результатами технічного обстеження. Таким чином, на питання: «Чи потрібне технічне обстеження при прийнятті в експлуатацію самобудів?» відповідь очевидна: «Так, технічне обстеження обов’язкове».

Усіх збив з пантелику пункт 3.2 порядку про те, що звіт про технічне обстеження для об’єктів до 300 квадратних метрів не подається при первинному зверненні. Але теж слід розуміти, що подання заяви розпочинає позаплановий контроль. А в рамках такого контролю інспектор повинен був виїхати на об’єкт, і вже на об’єкті перевірити у заявника звіт про проведення технічного обстеження.

Тому в діях інспекції справді вбачається помилка. Не можна було листом вимагати надати звіт про технічне обстеження. А потрібно було зробити направлення на позаплановий контроль, виїхати на об’єкт, скласти всі необхідні процесуальні документи й на місці встановити факти проведення технічного обстеження. А факт обстеження на сьогоднішній день підтверджується лише одним документом — це звіт про проведення технічного обстеження. Теоретично результат може бути оформлений і у вигляді іншого документа — не «звіту», однак технічне обстеження повинно бути проведено, та й годі. Повторюсь — це вимога закону.

— Якщо все так однозначно, поясніть, чому настільки неоднозначно прописано підзаконний акт. В ньому визначена межа в 300 квадратних метрів і зазначено: заявникам, чиї об’єкти більші 300 «квадратів», потрібно подавати звіт про проведення технічного обстеження, а заявникам з самобудами меншими 300 квадратних метрів подавати звіт не потрібно. Хоча з більш детального аналізу законодавства і з нашої сьогоднішньої розмови ми розуміємо, що як першим, так і другим потрібно проводити технічне обстеження, і як першим, так і другим потрібно отримувати звіт про технічне обстеження. На вашу думку, чим керувалися в Мінрегіонбуді, коли так виписували правила?

— Ви можете зрозуміти, що навіть коли звіт буде поданий в первинному пакеті документів, все одно розпочнуться заходи контролю з боку інспекції. Вони почнуться у будь-якому випадку, це вимоги закону. В Архбудінспекції є право складати процесуальні документи лише за місцем вчинення правопорушення, тобто за місцем самобуду. Тому — подали ви цей звіт, не подали ви його, інспектор все одно зобов’язаний провести виїзний контроль, у рамках якого з’ясувати, чи було проведено обстеження об’єкта.

— Людині, яка замовила технічне обстеження і отримала звіт, не проблема подати його до Архбудінспекції, хоч би й одразу. Однак запроваджується розмежування — одним потрібно подавати, іншим — ні. Свідомо чи ні, але це вводить людей в оману.

— Ніякої «омани» немає. Не можна ототожнювати слова, що не мають синонімічного характеру. «Виготовляти» й «подавати» в українській мові не є синонімами. Ми, громадяни України, читаючи законодавство, дозволяємо собі тлумачити слова не за їх основним значенням. І в цьому випадку людина, читаючи слова «не потрібно подавати», розуміє їх як слова «не потрібно виготовляти». Це вже проблема відсутності правової культури, а не вади правового регулювання.

Справа в тім, що громадяни не помітили: кілька принципових обставин в країні змінилися. По-перше, в Україні відбулась реформа технічної інвентаризації. По-друге, відбулись принципові зміни в питанні правового регулювання сертифікації спеціалістів, тих, хто має право проводити технічне обстеження. Поки не було сертифікації спеціалістів, вважалося, що технічне обстеження на об’єктах до 300 кв. м проводиться у момент здійснення інвентаризації шляхом візуального огляду. Коли почала здійснюватися сертифікація спеціалістів — від того моменту технічне обстеження здійснюється на предмет можливості експлуатації такого будинку. Експерт виїздить на об’єкт, перевіряє, чи безпечний такий будинок для людей, за необхідності, навіть, шляхом руйнівних методів дослідження добирається до внутрішніх конструкцій і матеріалів.

Тепер щодо розмежування в 300 квадратних метрів. Якщо людина додержується звичайної (законної) процедури будівництва, а не будує без дозволу, для неї існує правило — будинки до 300 квадратних метрів будуються за будівельним паспортом, по суті — на основі ескізу. Якщо будується більший будинок, потрібно виготовляти проектну документацію. Ось звідки взялося розмежування в 300 квадратних метрів. Воно є у звичайній «легальній» процедурі будівництва, і воно знайшло своє відображення у спрощеній процедурі легалізації самобудів.

— У своїй критичній статті («Три монстри будівельної корупції». — Ред.) ми писали, що однією із технологій корупції в країні є створення різного роду перепон, коли складно пройти процедуру законно, люди починають шукати шляхи обійти закон, а певні чиновники на цьому збагачуються.

Якщо людина, прочитавши перелік документів — що потрібно подавати для легалізації самобуду, зрозуміла свої обов’язки вірно, хоче замовити технічне обстеження, їй потрібно звернутися до експерта, який має кваліфікаційне свідоцтво. Чому знайти перелік таких експертів так складно? На сайті Архбудінспекції такий список не розміщено.

— Архбудінспекція не видає кваліфікаційні свідоцтва. Їх видає Мінрегіонбуд. Точно знаю, що на їхньому сайті такий перелік є.

— Ми з вами перебуваємо на 6-му поверсі адміністративної будівлі по бульвару Лесі Українки в Києві. На 7-му розміщується структурний підрозділ Архбудінспекції — інспекція міста Києва. Хол її поверху заставлений рекламними стендами приватних компаній, які пропонують посередницькі послуги. При цьому в саму інспекцію зайти не можна. Складається враження, що людей «підштовхують» до співробітництва з певними компаніями. І знову-таки наголошую, що це лише наше припущення.

— Будинок, в якому ми знаходимося, не належить Архбудінспекції. Тут багато установ та приватних підприємств. Територія біля ліфтів — це місця загального користування, розпоряджається ними балансоутримувач цього будинку. Це його прерогатива — забороняти або дозволяти комусь розміщувати там рекламу.

— Але, допускаю, що якби державний орган не захотів, щоб на вході стояла реклама приватних посередників, він міг би на це вплинути.

— Чудово, і після цього ми стали б не тільки «монстром», який «давить» сферу будівництва, ми б ще й стали тим, хто «давить» вільне підприємництво. В цьому є суть підприємницької ініціативи. Кожен хоче отримати конкурентну перевагу. І неможливо пояснити, чому один зміг вирішити питання розміщення реклами, а інший не зміг.

І насамкінець хочу сказати, що людина, яка збудувала незаконно, вона в будь-якому випадку буде незадоволена, що до неї повинен прийти експерт і дати свій висновок. Однак такій людині потрібно пам’ятати, що вона будувала в обхід законних процедур, і якщо в державі встановлені стандарти безпеки, цих стандартів потрібно дотримуватися. На сьогодні нікого не дивує, що існує страх перед податковою інспекцією або ДАІ. Слід розуміти, що Державна архітектурно-будівельна інспекція такий само контрольний орган, покликаний забезпечити безпеку та законність будівництва. І зрозуміло, що контролерів ніхто не любить.

Проте будівництво — це сукупність суспільних відносин, у яких присутні інтереси третіх осіб (сусідів, користувачів), а тому кожний суб’єкт містобудування зобов’язаний враховувати інтереси всіх сторін. І пріоритетним тут є виконання закону не тільки з метою уникнення конфліктів, а й суспільної безпеки.

Спілкувався Ярослав ГРУЩИНСЬКИЙ.

P.S. Звертаємо увагу читачів, що станом на сьогоднішній день наказ №95, про який йдеться у статті, припинив свою дію. За інформацією «Голосу України», Мінрегіонбуд планує переписати правила введення в експлуатацію самобудів та прийняти новий наказ. Сподіваємося, що наші публікації не залишаться непоміченими та позитивно вплинуть на якість нового документа.

Лист до теми

Непорозуміння чи умисел?

Ситуація довкола Архбудінспекції та процедури введення в експлуатацію «самобудів» цікава тим, що ілюструє певне непорозуміння між чиновниками, які здійснюють державні функції чи надають адміністративні послуги, і громадянами, які ці послуги споживають.

Спитайте пересічного українця: «Що змушує вас давати хабарі?» Він відповість, що змушує ситуація, коли «по закону» важче зробити, ніж через хабар. Зробіть просту, логічну процедуру, і ніхто не захоче лізти в кишеню, аби розлучитися зі своїми кровно заробленими.

Чиновник, схоже, мислить інакше: «закон суровий, але це закон», не маєш достатньої юридичної грамотності щоби прочитати та зрозуміти нормативний акт — твої проблеми. Не завдання влади «розжовувати» правила поведінки, завдання влади — вимагати їх виконання. На тлі цього непорозуміння між владою і людьми проростає буйним цвітом корупція.

Коли ви звертаєтесь до банку, скажімо, для отримання кредиту, вам пропонують підписати договір. Часто такі договори є заплутаними і складними для розуміння. Логіка банку проста — в «мутній воді» хитромудрої юридичної термінології вони намагаються прописати найбільш вигідні для себе умови. Та як зрозуміти ситуацію, коли ти звертаєшся до держоргану і стикаєшся з надто заплутаними правилами та процедурами? Чи можна це розуміти, що і чиновник для себе прописав «найбільш вигідні умови», аби отримати від них зиск? Чи він просто не вважає за необхідне опускатися до рівня «юридично безграмотного» пересічного обивателя?

Володимир С., фізична особа-підприємець.
Київ
Источник: Газета “Голос Украины” 08.02.2014 www.golos.com.ua/Article.aspx?id=315854


Упрощенную систему легализации самостроев хотят продлить

Депутат Верховной Рады Николай Дмитрук (фракция Партии регионов) предлагает парламенту продлить действие упрощенной системы легализации самовольно возведенных индивидуальных жилых домов до 31 декабря 2015 года.

Депутат предлагает продлить до 31 декабря 2015 года принятие в эксплуатацию инспекциями Государственного архитектурно-строительного контроля объектов недвижимого имущества, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Кроме того, Дмитрук предлагает принимать в эксплуатацию индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, пристройки к ним общей площадью до 300 квадратных метров включительно, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения, пристройки к ним общей площадью до 100 квадратных метров, построенные в период с 5 августа 1992 по 12 марта 2011 года без отчета о проведении технического обследования стройконструкций и инженерных сетей с заключением об их соответствии требованиям надежности и безопасной эксплуатации.
Согласно законопроекту, документом, который удостоверяет соответствие законченного строительства требованиям законодательства, строительным нормам, государственным стандартам и правилам, а также для нужд госрегистрации прав собственности на недвижимость является технический паспорт, составленный по результатам техинвентаризации.
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассматривало возможность продления срока действия упрощенной системы легализации самовольно возведенных индивидуальных жилых домов до 2015года.
12.02.2014 mirkvartir.ua/news/2/34164.html


Верховная Рада Украины упростила порядок проведения государственной регистрации права собственности на дома, построенные до 05.08.1992 года.

Об этом “Миру Квартир” стало известно из сообщения, размещенного на сайте Укргосреестра.

Соответствующий Закон Украины “О внесении изменений в статью 19 Закона Украины “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений “относительно особенностей государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества законченных строительством до 5 августа 1992″ был принят 15.04.2014.
Так, для проведения государственной регистрации домов, построенных до 05.08.1992 в сельской местности, в настоящее время достаточно подать заявление и выписку из похозяйственной книги. Указанная выписка будет предоставляться по месту нахождения таких домов сельским головой или соответствующим архивным учреждением.

В таких случаях для проведения государственной регистрации права собственности технический паспорт не подается за исключением случаев, когда в выписке из похозяйственной книги отсутствуют данные относительно технической характеристики объекта недвижимости.

Кроме этого, для осуществления государственной регистрации права собственности на указанные объекты недвижимости, документами, удостоверяющими вещные права на земельные участки под такими объектами также считаются решения соответствующего сельского совета о передаче (предоставлении) земельного участка в пользование или собственность.
По материалам: mirkvartir.ua


Самостроям упростят процесс легализации

Государственная архитектурно-строительная инспекция выступает за упрощение порядка ввода в эксплуатацию самовольно построенного жилья.
Об этом говорится в сообщении Госархстройинспекции.

Согласно сообщению, инспекция намерена разработать документ, упрощающий ввод в эксплуатацию самовольно построенное жилья. “Это удешевит, упростит процесс легализации и устранит лишние бюрократические преграды”, цитируется в сообщении председатель инспекции Максим Мартынюк.

По его словам, упрощенный порядок ввода в эксплуатацию самовольного жилья будет меньше стоить и будет простым для граждан.

“Кроме того, планируется, что документ будет работать не полгода или год, а дольше, чтобы человек смог пройти всю процедуру и не платить взятки за ускорение”, – говорится в сообщении.

По мнению руководителя Госархстройинспекции, к сооружениям, построенным самовольно с нарушением строительных норм и стандартов, не должна применяться “строительная амнистия”.

Легализировать подобный самострой необходимо только после того, как заказчик работ устранит все нарушения.

“Строительная амнистия” предусматривает упрощение системы введения в эксплуатацию самовольно построенных индивидуальных жилых домов и объектов I-II категории сложности.

По словам Мартынюка, при вводе в эксплуатацию домов по “строительной амнистии” не решались вопросы нарушения градостроительных норм.

08.07.2014 http://mirkvartir.ua/news/2/35198-samostroyam-uprostyat-process-legalizacii.html


Кабмин упростил порядок регистрации недвижимого имущества в части перерегистрации садовых и дачных домов.

Об этом во время брифинга 13 августа 2014г. сообщил министр Кабинета Министров Остап Семерак.
“Правительство утвердило постановлением новый порядок регистрации недвижимого имущества. Фактически мы полностью упростили процедуру для регистрации прав собственности на частные дома, построенные до 5 августа 1992 года”, – отметил О.Семерак.
Он также уточнил, что это касается регистрации садовых и дачных домов, которые до сих пор было сложно перерегистрировать.


2015

Депутаты продлили до 2016 года принятие в эксплуатацию построенных без разрешения объектов – СПРОЩЕНЫЙ ПОРЯДОК ПРОДЛЕН

Народные депутаты поддержали в целом законопроект № 1059 “О внесении изменений в закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности” относительно принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ”. За соответствующее решение проголосовали 259 нардепов из 226 минимально необходимых.

Закон вносит изменения в пункт 9 заключительных положений закона Украины “О регулировании градостроительной деятельности”, которыми, в частности продляет до 31 декабря 2015 г. возможность применения определенного этим пунктом механизма принятия в эксплуатацию объектов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Также закон устанавливает упрощенный порядок проведения технического обследования строительных конструкций и инженерных сетей индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов общей площадью до 300 кв. м, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений площадью до 100 кв м, предусмотрев проведение такого обследования в ходе их технической инвентаризации с соответствующей отметкой в техническом паспорте.

Кроме того, документом устанавливается, что до владельцев (пользователей) земельного участка, которые воспользовались определенным этим пунктом механизмом принятия в эксплуатацию построенных без разрешения объектов, штрафные санкции за выполнение строительных работ без получения документов, дающих право на их выполнение, и за эксплуатацию или использование объектов строительства, не принятых в эксплуатацию, не применяются, что будет стимулировать субъектов градостроительной деятельности к легализации самовольно построенных объектов.

По материалам РБК-Украина
13.01.2015


Президент Украины подписал закон о “стройамнистии”

Президент Украины Петр Порошенко 30 января подписал закон о “стройамнистии” в 2015 году. Упрощенный порядок принятия в эксплуатацию самовольно возведенных индивидуальных жилых и хозяйственных объектов и I и II категорий сложности в Украине будет действовать до 31 декабря 2015 года.
Как сообщила пресс-служба Президента Украины Петра Порошенко в пятницу, соответствующий закон №92-VIII “О внесении изменений в закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности” относительно принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ” подписан главой государства.
Как сообщалось, указанные законодательные инициативы поддержаны Верховной Радой 13 января текущего года.
Законом, в частности, уточнены положения по вопросам принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных до 12 марта 2011 без разрешения на выполнение строительных работ индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения и т.д. I и II категорий сложности.
Кроме того, установлено, что такие объекты строительства принимаются в эксплуатацию без разрешения по результатам технического обследования и без применения к лицам, которые подали документы о принятии в эксплуатацию указанных объектов, штрафных санкций.

При этом техническое обследование индивидуальных (усадебных) жилых, садовых и дачных домов общей площадью до 300 кв. м, а также хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений общей площадью до 100 кв. м проводится в ходе их технической инвентаризации с соответствующей отметкой в техническом паспорте.

Автором принятых законодательных инициатив выступает народный депутат Александра Кужель (фракция политической партии “Всеукраинское объединение “Батькивщина”).
Вместе с тем в феврале минувшего года с такими же законодательными инициативами (проект закона №4126 от 11 февраля 2014 года) относительно продления “стройамнистии” к концу 2015 года и внесения изменений в упрощенный механизм приема в эксплуатацию самостроев выступил экс-народный депутат Верховной Рады предыдущего, VII созыва, Николай Дмитрук (депутатская группа “Экономическое развитие”, ранее – член фракции Партии регионов).

По оценке главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (Госархстройинспекци) Максима Мартынюка, легализация подпадающих под действие упрощенного механизма ввода в эксплуатацию самостроев станет возможна, ориентировочно, с марта 2015 года, при этом разрабатываемый в рамках “строительной амнистии” новый порядок ввода исключит возможность легализации возведенных до 12 марта 2011 года самостроев.

http://mirkvartir.ua/news/2/36677.html


Максим Мартинюк: «Новий закон про «будівельну амністію» запрацює орієнтовно з березня 2015 року»

Державна архітектурно-будівельна інспекція України розробляє Порядок введення в експлуатацію самочинно збудованих об’єктів, який буде затверджений наказом Мінрегіону в рамках так званої «будівельної амністії». Орієнтовно з березня 2015 р. усі самочинно побудовані індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, які підпадають під дію амністії, можна буде легалізувати. Про це повідомив голова ДАБІ України Максим Мартинюк в ефірі Національного радіо.

Голова Держархбудінспекції оприлюднив перелік документів, які потрібно зібрати аби скористатися «будівельною амністією». Зокрема, це:

- Документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку, де збудований об’єкт;

- Звіт-обстеження технічного стану конструкцій споруди (замовляється громадянином у сертифікованого спеціаліста);

- Технічний паспорт інвентаризації споруди.

Зібравши цей пакет документів, слід звернутися до місцевого департаменту чи управління ДАБІ України. Документація буде опрацьована і Інспекція зареєструє декларацію про введення об’єкту в експлуатацію. При цьому жодні штрафи з громадян стягуватись не будуть.

Максим Мартинюк (-нач. ДАБК, прим.адм) підкреслив, що в новому Порядку будуть встановлені запобіжні механізми, які не дозволять недобросовісним забудовникам легалізувати самобуди, що зведені протягом останніх років.

«Попередні «будівельні амністії» не охопили свою цільову аудиторію – приватні та господарські будівлі площею до 300 кв. м., побудовані до березня 2011 року – наголосив Максим Мартинюк. – Натомість дехто спробував видати свою щойнозбудовану самочинну споруду за таку, що підпадає під амністію. Ми врахували цей досвід. І тепер поряд з наданням інших документів, слід буде підтвердити, що об’єкт має вік більше ніж чотири роки. Наприклад, таким підтвердженням може бути оплачений рахунок за комунальні послуги».

«Закликаю усіх громадян, чиї самобуди підпадають під «амністію», скористатися нагодою та легалізувати ці будівництва, – заявив Максим Мартинюк. – Сподіваюсь, що до березня поточного року усі підготовчі роботи завершаться і громадяни зможуть реалізувати своє право на узаконення самочину».

Нагадаємо, що 13 січня Верховна Рада України за основу та в цілому ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт” (№1059).
28 січня 2015 www.dabi.gov.ua/index.php/pres-sluzhba/novini/953-maksim-martinyuk-novij-zakon-pro-budivelnu-amnistiyu-zapratsyue-orientovno-z-bereznya-2015-roku


22.03.2018 – Рада знову проголосувала за прийняття в експлуатацію будинків побудованих без дозволу

Представляючи законопроект у ході засідання Верховної Ради, перший заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський зазначив, що законопроектом пропонується надати громадянам можливість завершити процедуру введення в експлуатацію будинків, які були споруджені з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року. “Десятки тисяч осіб чекають голосування за цей закон, який в народі має назву будівельна амністія. Він дасть можливість оформити своє житло людям, які, не чекаючи допомоги держави, побудували житло. Після обліку всіх зауважень депутатів, цим законопроектом пропонується дати громадянам можливість завершити процедуру введення в експлуатацію будинків, які були споруджені з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року. Це індивідуальні будинки, садові і дачні будинки, споруди загальною площею до 300 квадратних метрів. А також побудовані до 12 березня 2011 року будинки і споруди сільськогосподарського призначення, які за класом наслідків ставитися до категорії СС1. Тобто невеликі споруди”, – сказав він.
Також, Андрієвський зазначив, що зараз, згідно з новим законодавством, будинки, які відносяться до класу наслідків СС1, індивідуальні будинки та споруди загальною площею до 300 кв. метрів можна будувати без отримання дозволів. “Покращуючи роботу будівельної галузі, ми вже дали можливість людям такі будинки будувати без отримання дозволів. Ми фактично людям, які раніше до введення нового законодавства здійснили будівництво, даємо можливість оформити будинку. Ці будинки будувалися на землі з відповідним призначенням і власність повинна бути задокументована”, – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2016 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект № 3696, який передбачає продовження до 31 грудня 2016 року строку введення в експлуатацію самовільно побудованих житлових об’єктів та об’єктів першої-другої категорії складності. Однак, до другого читання були внесені поправки, що передбачають необмежений термін прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року.

Раніше, в середині січня 2015 року, Верховна Рада України прийняла Закон про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності» щодо прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт. Даний документ продовжив до 31 грудня 2015 року так звану “будівельну амністію”, яка дозволяє узаконювати самобуди за спрощеним механізмом. Так, згідно з документом, спрощений механізм прийняття в експлуатацію поширюється на об’єкти, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт та без проведення техогляду приміщень у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року.

Детальніше читайте на УНІАН: https://economics.unian.ua/realestate/10052288-rada-progolosuvala-za-bezstrokovu-budivelnu-amnistiyu.htmlИнтернет реклама


Входящие поисковые запросы:
(255) * www dabi gov ua (58) * наказ no 95 мінрегіонбуду (42) * наказ no 95 від 19 03 13 (38) * наказ no 95 від 19 03 13 мінрегіонбуду (36) * 95 наказ (21) * наказ 95 мінрегіонбуду (20) * www dabi gov ua декларація (15) * наказ 95 (15) * dabi gov ua (14) * ввод в эксплуатацию 2013 (11) *
VkontakteGoogle+EmailGoogle GmailLinkedInShare

7 ответов на Спрощений порядок введення в експлуатацію у 2013, 2014, 2015, 2018 році

 1. Ввод жилья в эксплуатацию упал, – Госстат

  Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-сентябре 2013 года составил 6,5376 млн кв. м, что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.
  Как сообщила Государственная служба статистики в четверг, из общего показателя 24,3%, или 1,5903 млн кв. м жилья введено согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.
  Таким образом, рост показателя ввода жилья за девять месяцев текущего года без учета введенного жилья по временному порядку составил 19,1%, или 4,9472 млн кв. м.
  Госстат отмечает, что в этих цифрах не учтены данные, которые не поступили в установленные сроки от отдельных местных органов.
  Согласно сообщению, в городских населенных пунктах в январе-сентябре-2013 введено 4,4371 млн кв. м общего объема жилья, в сельской местности – 2,1005 млн кв. м. При этом 62,9% общего объема жилья введено в одноквартирных домах, 36,5% – в домах с двумя и более квартирами и 0,6% – в общежитиях.
  Всего за девять месяцев текущего года введено в эксплуатацию 57,381 тыс. квартир, из которых однокомнатных – 31,48%, двухкомнатных – 25,5%, трехкомнатных – 18,33% и др. Средняя площадь квартир составила соответственно 47,4 кв. м, 75,6 кв. м и 113,8 кв. м.
  В Киеве и области в январе-сентябре-2013 введено в эксплуатацию 27,4% общего объема жилья, еще 27,1% – в Автономной Республике Крым, Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В частности, в Киеве и области введено 0,9431 млн кв. м и 0,851 млн кв. м соответственно, в АРК – 0,6611 млн кв. м жилья.
  Госстат уточняет, что за счет средств госбюджета в январе-сентябре-2013 года введено всего лишь 15,6 тыс. кв. м жилья, или 0,2% общего объема, что на 59,1% меньше показателя за аналогичный период 2012 года.
  Согласно статданным, сокращение объемов ввода жилья (без учета временного порядка) по итогам девяти месяцев текущего года зафиксировано в семи областях страны. При этом наибольшее снижение зафиксировано в Волынской области (на 38,9%).
  Наилучшие показатели роста в январе-сентябре-2013 (без учета временного порядка) зафиксированы в Херсонской, Николаевской и Луганской областях.
  По данным Госстата, объем введенного в Украине в эксплуатацию жилья в 2012 году составил 10,749 млн кв. м, что на 14,2% превышает показатель за 2011 год. Такая динамика вызвана тем, что 36,2% общего объема жилья, или 3,887 млн кв. м, были введены согласно временному порядку принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Таким образом, снижение показателя ввода жилья в 2012 году без учета введенного жилья по временному порядку составило 3,9%, или 6,862 млн. кв. м.
  По прогнозам замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Исаенко, объем введенного в Украине в эксплуатацию жилья по итогам 2013 года планируется на уровне около 10,5 млн кв. м.
  По материалам: Интерфакс-Украина

 2. “Построенные до 05.08.1992 дома можно узаконить бесплатно”. Красивая, но тупая неконкретная фраза, направленная на получение взятки госслужбами. Как можно доказать, что дом построен до 5 августа 1992 года? С тех пор прошло более 21 года. У меня точно такая ситуация. Решение о выделении земли, отвод участка, выданы до этого срока. Дом я купил не сданный в эксплуатацию. Более года мечусь между канторами, как теннисный мячик. Меня наклоняют взять предпоследний рубеж то-есть заполнять декларацию на сдачу дома. Я ещё не встретил ни единого человека, кто бы это сделал бесплатно. Если есть такие – отзовитесь. Согласно серым предложениям это можно сделать быстро, но за полторы тысячи долларов. Прежде чем принимать такие “взяткополагающие” законы хотя бы запретили исполнение украинской народной песни со словами:”Збудуй хату з лободи Та в чужую не веди”,

  • Я здаю будинок повторно,що називаеться ” самовільне будівництво” В 2007 році я здала дачний будинок в експлуатацію і получила свідотство на право властності. В цей же рік почала переводити землю під забудову, а будинок під житловий. Рішення всі отримала. Землю за … перевела за рік, а будинок той самий / без ніяких змін/ до сьогодні не можу ввести в експлуатацію. В деклорації- то бланк не той, то коми,крапки нема,то напишу області/а треба обл.,/ кіно на дроті. Більше як 20 відмов, що робити??? Рішила через підставні фірми, загнули від 25 до 30 тис.грн. А деж їх взяти. Збудований будинок 2005-2006 рік,ще працювала, гроші були,а пішла на пенцію,за 40 років праці получила мінімалку, так як проживу ще 30 років то можеб назбиралаб. Так деж брати на хабарі??? Як здати в експлуатацію, щоб прописатись у свому собственному будинку,щоб не вмерти бомжом ?????????? Дуже прошу підскажіть, ЯК !!!

 3. Люди помогите кто может скиньте ссылку с декларация вводим самострой для ГАСК . Спасибо

 4. 29.04.2013 року набрав чинності Наказ Мінрегіону № 95, яким затверджено Порядок прийняття в експлуатацію об’єктів за спрощеною схемою. Згідно з цим Порядком передбачався прийом в експлуатацію побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт індивідуальних садибних житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, побудованих в період з 05.08.1992 р. по 12.03.2011 р., а також побудованих до 12.03.2011 року громадських будинків і та ІІ категорії складності, будівель та споруд сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.

  Ч. 9 Перехідних положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI передбачає, що Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до 31.12.13 р. безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянокк, на яких розміщені об’єкти будівництва, побудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, приймають у екплуатацію зазначені вище об’єкти.

  Таким чином, з січня 2014 р. відсутня законодавча можливість вводити в експлуатацію об’єкти за спрощеним порядком. Введення в експлуатацію здійснюється за загальним порядком згідно з Постановою КМУ «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів » від 13.04.2011р.

  • Верховная Рада Украины упростила порядок проведения государственной регистрации права собственности на дома, построенные до 05.08.1992 года.

   Об этом “Миру Квартир” стало известно из сообщения, размещенного на сайте Укргосреестра.

   Соответствующий Закон Украины “О внесении изменений в статью 19 Закона Украины “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений “относительно особенностей государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества законченных строительством до 5 августа 1992″ был принят 15.04.2014.
   Так, для проведения государственной регистрации домов, построенных до 05.08.1992 в сельской местности, в настоящее время достаточно подать заявление и выписку из похозяйственной книги. Указанная выписка будет предоставляться по месту нахождения таких домов сельским головой или соответствующим архивным учреждением.

 5. ЗАКОН УКРАЇНИ

  Про внесення змін до статті 19 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” щодо особливостей державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна, закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року

  Верховна Рада України постановляє:

  I. Статтю 19 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2014 р., № 12, ст. 178) доповнити частиною третьою такого змісту:

  “3. Для здійснення державної реєстрації прав власності, з подальшою видачею відповідного свідоцтва про право власності, на об’єкти (індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них), що розташовані на територіях сільських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, проведення технічної інвентаризації не потребується. Документом, що замінює технічний паспорт у разі його відсутності, є виписка з погосподарської книги, яка надається виконавчим органом сільської ради (у разі, якщо такий орган не створений, – сільським головою) або відповідною архівною установою.

  Для здійснення державної реєстрації прав власності на зазначені об’єкти нерухомості документами, що посвідчують речові права на земельні ділянки під такими об’єктами, можуть також вважатися рішення відповідної сільської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність.

  Державна реєстрація прав власності, з подальшою видачею відповідного свідоцтва про право власності, на об’єкти (індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них), що розташовані на територіях сільських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, щодо яких раніше не здійснювалася державна реєстрація прав власності, для осіб, за якими закріплені особові рахунки в погосподарських книгах відповідних сільських рад, здійснюється на підставі поданої заяви та виписки із зазначених книг, наданої виконавчим органом сільської ради (у разі, якщо такий орган не створений, – сільським головою) або відповідною архівною установою, а також інших документів, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

  II. Прикінцеві положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

  2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

  забезпечити приведення у відповідність із цим Законом міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів.

  Виконуючий обов’язки
  Президента України,
  Голова Верховної Ради
  України О.ТУРЧИНОВ
  м. Київ 15 квітня 2014 року № 1212-VII

Прокомментировать

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *


+ 6 = двенадать

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Украинский портАл