Спрощений порядок введення в експлуатацію у 2013, 2014, 2015 році

24 Апрель 2013 в - наказ 95, - штраф за ..., Ввод в эксплуатацию дома, Как узаконить дом, Как узаконить самострой

Тут – про спрощений порядок, наказ 95 та закон  ”Про регулювання містобудівної діяльності”, а також все про спрощений порядок у 2014 році.

Як уже ми повідомляли, було прийнято закон 5496 , згідно якого змінені прикінцеві положення в законі “Про регулювання містобудівної діяльності “, які і визначають спрощений порядок прийняття в експлуатацію.  Текст цього закону викладено на цьому сайті в документах закритої групи Консультанти по вводу в експлутацію, він доступний для учасників цієї групи, а також текст закону “Про регулювання містобудівної діяльності ” станом на 22.04.2013 можна скачати ТУТ.

Наказ 91, яким регулювався спрощений порядок введення в експлуатацію, в 2013 році втратив чинність і не діє.  Замість нього, в розвиток прийнятого Верховною Радою закону, було видано Наказ 95  Мінрегіонбуду. Текст наказу 95 з додатками – деклараціями ви можете скачати в цій статті.

Але спочатку – наведемо текст прикінцевих положень закону “Про регулювання містобудівної діяльності”, який і встановлює спрощений порядок введення в експлуатацію у 2013 році.

Нижче – витяг  із Закону.

9. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2013 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приймають в експлуатацію:

індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;

збудовані до 12 березня 2011 року:

громадські будинки I і II категорій складності;

будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.

Порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів і проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення та про накладення штрафу:

щодо фізичних осіб – відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

щодо юридичних осіб – відповідно до пункту 2 частини другої статті 2 Закону України “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності”.

(пункт 9 розділу V у редакції Закону
України від 20.11.2012 р. N 5496-VI)

Ниже – ссылка на скачивание Приказа 95

Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України
19 березня 2013 року № 95
 - в этом Приказе описан -

“ПОРЯДОК прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових  будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж”

а также имеются Додатки -декларації

а кроме того читайте …

Построенные до 05.08.1992 дома можно узаконить бесплатно

Государственная регистрационная служба в связи с многочисленными обращениями по вопросам, связанным с порядком государственной регистрации прав с выдачей свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, построенное до 05.08.1992, в письме от 12.03.2013 № 95-06-15-13 рассказал о некоторых аспектах такой регистрации. Об этом пишет Юрлига со ссылкой на Укргосреестр.

В соответствии с пунктом 42 Порядка госрегистрации вещных прав на недвижимость, государственный регистратор в установленных законом случаях по результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации выдает свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, на основании которого проводит госрегистрацию.
Для проведения госрегистрации прав с выдачей свидетельства в связи с приобретением права собственности на вновь построенные или реконструированные объекты недвижимого имущества заявитель подает в орган госрегистрации также и документ, который свидетельствует о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта.
Документом, который удостоверяет соответствие законченных строительством до 05.08.1992индивидуальных (усадебных жилых домов, садовых, дачных домов, подсобных) зданий и сооружений, пристроек к ним, которые не подлежат принятию в эксплуатацию, требованиям законодательства, строительным нормам и госстандартм, – является технический паспорт, составленный по результатам технической инвентаризации.

Данный Порядок был принят во исполнение пункта 9 раздела V Закона «О регулировании градостроительной деятельности», действие которого имело временный характер – до 31.12.2012. Но Законом № 5496 продлено действие пункта до 31.12.2013.

В связи с этим, инспекции государственного архитектурно-строительного контроля до 31.12.2013 безвозмездно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления владельцами (пользователями) земельных участков, на которых размещены объекты строительства, построенные без разрешения на выполнение строительных работ, по результатам технического обследования строительных конструкций и инженерных сетей принимают в эксплуатацию с выдачей декларации о готовности объекта к эксплуатации:

- индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения, пристройки к ним, построенные в период с 05.08.1992 до 12.03.2011;
- построенные до 12.03.2011 общественные здания I и II категорий сложности; здания и сооружения сельскохозяйственного назначения I и II категорий сложности.
Для проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество, построенное в 05.08.1992, документом, который в соответствии с требованиями законодательства свидетельствует о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта, является технический паспорт на объект недвижимого имущества.
15.03.2013

ДАБІ роз’яснює

Роз’яснення стосовно практичного застосування положень Порядку, затвердженого наказом Мінрегіону від 19.03.2013 № 95.

Відповідно до пункту 9 прикінцевих положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2013 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приймають в експлуатацію: індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 05 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року.

Порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.03.2013 № 95 (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 2.2. Порядку технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів включає в себе такі етапи:

- попереднє (візуальне) обстеження об’єкта, в тому числі огляд і  фотографування об’єкта та його конструктивних елементів, визначення категорії складності об’єкта, вирішення питання щодо необхідності застосування спеціального устаткування, приладів та апаратури під час технічного обстеження;

- детальне (інструментальне) обстеження об’єкта, в тому числі визначенн