В ноябре 2016 изменится перечень документов, представляемых для регистрации прав на недвижимое имущество

27 Сентябрь 2016 в Регистрация недвижимости и прав

Подать сюда Ляпкина Тяпкина

Это определено постановлением Кабмина № 553 от 23 августа 2016 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины».

В постановлении изложен в новой редакции «Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2015 № 1127.

Например,
Для державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна подаються:
1) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
2) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
3) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси;
4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);
5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).

Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів.

У такому разі державний реєстратор відповідно до наданих заявником у відповідній заяві відомостей про реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, обов’язково перевіряє наявність реєстрації такого документа в Єдиному реєстрі документів, відсутність суперечностей між заявленими правами та відомостями, що містяться в цьому Реєстрі.

Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав. У такому разі заявник в поданій заяві обов’язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки.

42. Для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., подаються:
1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
2) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав. У такому разі заявник в поданій заяві обов’язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки.

43. Для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані на території сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку, та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., замість документів, передбачених пунктом 42 цього Порядку, можуть бути подані:
1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, у тому числі рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність чи відомості про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність з погосподарської книги;
2) виписка з погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений, — сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою.

44. Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., за відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або комунальної власності на такий об’єкт, подаються:
1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
2) витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта (у разі державної реєстрації права державної власності);
3) документ, що підтверджує факт перебування об’єкта нерухомого майна у комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування (у разі державної реєстрації права комунальної власності);
4) документ, що підтверджує факт відсутності перебування об’єкта нерухомого майна у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним відділенням (у разі державної реєстрації права комунальної власності).

45. Для державної реєстрації права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна, у тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки подаються:
1) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
2) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
3) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);
5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, реконструкція якого здійснювалась у результаті спільної діяльності).

У разі зміни відомостей про об’єкт нерухомого майна, визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни такі відомості вносяться до Державного реєстру прав відповідно до законодавства поза процедурою державної реєстрації прав.
Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів.

У такому разі державний реєстратор відповідно до наданих заявником у відповідній заяві відомостей про реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, обов’язково перевіряє наявність реєстрації такого документа в Єдиному реєстрі документів, відсутність суперечностей між заявленими правами та відомостями, що містяться в цьому Реєстрі.

46. Для державної реєстрації права власності на сформовані земельні ділянки із земель державної та комунальної власності подається рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки.

47. Для державної реєстрації права власності та права користування на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування із земель державної або комунальної власності, подається рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність чи надання у користування або про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та передачу її у власність чи надання у користування.

Для реализации этого постановления на практике Минюсту и Минрегиону дается два месяца.

http://www.mlp.com.ua/news/tpl_index_news.php?subaction=showfull&id=1472460582&archive=&start_from=&ucat=5,7&

Ниже – баннер. Нажать ли на него – Ваше решение.

VkontakteGoogle+EmailGoogle GmailLinkedInShare

1 ответ на В ноябре 2016 изменится перечень документов, представляемых для регистрации прав на недвижимое имущество

 1. Порошенко подписал закон по усовершенствованию госрегистрации прав на недвижимость.

  Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности», который усовершенствует государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и защиту прав собственности, сообщает «Мир квартир».

  Как сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины, закон предусматривает комплексный подход к совершенствованию системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество. «В частности, предполагается безотлагательное уведомление государственным регистратором собственника объекта недвижимого имущества, в отношении которого подано заявление о проведении соответствующих регистрационных действий, введение обязательной регистрации заявления собственника объекта недвижимого имущества о запрете совершения регистрационных действий в Государственном реестре прав, восстановлении регистрационных действий только по решению суда, что набрало законной силы, или заявления владельца», — сказано в сообщении.

  Кроме того, предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение подлинности подписей учредителя (участника), уполномоченного ими лица, в учредительном документе, передаточном акте и разделительном балансе юридического лица, заявлении о выходе из общества.

  Как сообщалось, 6 октября 2016 года Верховная Рада ужесточила правила ведения Госреестра прав на недвижимое имущество и их отягощение и Госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, а также ответственность за попытки незаконной регистрации.

  Закон, в частности, предусматривает обязательное нотариальное удостоверение подлинности подписей учредителя (участника) или уполномоченного ими лица на учредительном документе, передаточном акте и распределительном балансе юридического лица, заявлении о выходе из общества, представляемых для государственной регистрации изменений о юридическом лице.

  Помимо того в Уголовный кодекс Украины внесена норма об уголовной ответственности за подделку документов, представляемых для проведения государственной регистрации.

  Изменения также направлены на усовершенствование системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В частности, предусматривается обязательное неотложное уведомление государственным регистраторам собственника объекта недвижимого имущества, относительно которого подано заявление о проведении соответствующих регистрационных действий.

  Вводится также обязательная регистрация заявления собственника объекта недвижимого имущества о запрете проведения регистрационных действий в государственном реестре прав. Согласно документу, восстановление регистрационных действий возможно лишь по решению суда, которое вступило в законную силу, или заявления собственника.

  Закон также предлагает предоставить право Министерству юстиции Украины осуществлять мониторинг регистрационных действий в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. Кроме того, предусматривается обязательное использование государственными регистраторами ведомостей Государственного земельного кадастра и Единого реестра документов, которые дают право на выполнение подготовительных и строительных работ.

  Документ увеличил с 30 до 60 дней срок обжалования решений, действия или бездеятельности государственного регистратора. Закон также предусматривает обязательное предоставление в бумажном виде выписки из Государственного реестра прав.

  В целом документ вносит правки в законы «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощение», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», «О нотариате», в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, «Об электронной цифровой подписи» и др.

Прокомментировать

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *


3 − = один

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Украинский портАл