Прописка в садовом доме на садовом участке (реєстрація), перевод дач в жилые дома

14 Май 2014 в Земля оформить участок, Как узаконить дом

На дачах можна буде зареєструватися. (Статті в хронологічному порядку).

Постанова КМУ от 29.04.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 квітня 2015 р. № 321
Київ

Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, що додається.

Прем’єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 321

ПОРЯДОК
переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

1. Цей Порядок визначає механізм переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки.

2. Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально.

3. Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа (далі – власник) подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, – сільському голові (далі – уповноважений орган) заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку;

письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам за формою згідно з додатком 2.

Технічний огляд дачного чи садового будинку проводиться без застосування обладнання для визначення характеристик конструкцій та виконання вишукувальних робіт на підставі укладеного договору суб’єктом господарювання, у якого працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 “Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1668).

4. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.

Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:

неподання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм, що зазначені у розділі I (обов’язковий) результатів технічного огляду звіту про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку (додаток 2).

5. Місцева рада у триденний строк з дня прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси (рішення про відмову в переведенні разом з поданими документами).

Рішення про переведення є підставою для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному законодавством.

6. У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.


Додаток 1
до Порядку
_______________________________________________
(найменування органу, якому
_______________________________________________
надсилається заява, прізвище, ім’я та по батькові
_______________________________________________
його керівника)
_______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові громадянина – власника будинку,
_______________________________________________
серія і номер паспорта,
_______________________________________________
ким, коли виданий,
_______________________________________________
місце проживання)

ЗАЯВА
про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок

Прошу перевести дачний або садовий будинок (необхідне підкреслити) № _______, розміщений _________________________________________________________________________
(найменування та адреса дачного поселення чи садівничого товариства)
____________________________________________________________________________________,
що належить мені на праві власності відповідно до ________________________________________
____________________________________________________________________________________
(документ, що засвідчує право власності, його номер та дата видачі)
у жилий будинок.
З метою оформлення документації про переведення зазначеного будинку у жилий будинок відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, ____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Додаток: 1. Копія документа про право власності на будинок, засвідчена в установленому порядку.
2. Письмова згода співвласників (за наявності) на переведення будинку у жилий.
3. Звіт про проведення технічного огляду будинку.
___ ___________ 20__ р. ___________________
(підпис) ____________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ
про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку

 

_______________________ ___ ____________20__ р.
(місце складення звіту)
Об’єкт: ________________________________________________________________________
(назва, місцезнаходження)
____________________________________________________________________________________
Власник: _______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові,
____________________________________________________________________________________
місце проживання)
Роботи з технічного огляду проводяться з метою визначення відповідності фактичного стану об’єкта державним будівельним нормам та надання в разі потреби рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків.
Загальна характеристика об’єкта
Код об’єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд
ДК 018-2000 _____________________.
Об’єкт побудований у період з ____________ по ____________ роки (із слів власника та/або згідно з документами, що підтверджують строки будівництва об’єкта).
Площа забудови земельної ділянки ___________ кв. метрів.
Кількість поверхів ___________________.
Загальна площа об’єкта ___________ кв. метрів. Житлова площа – _____________ кв. метрів.
Фундаменти ____________________________________________________________________
(стовпчасті, стрічкові, із паль тощо)
____________________________________________________________________________________.

Стіни: _________________________________________________________________________
(дерев’яні збірно-щитові, дерев’яні каркасні, дерев’яні рублені з колод бруса,
____________________________________________________________________________________
каркасні та брущаті, зовні облицьовані цеглою, цегляні, цегляні з облицюванням керамічними
____________________________________________________________________________________
блоками або плитками, з дрібних блоків штучних і природних каменів,
____________________________________________________________________________________
з великорозмірних блоків, з одношарових несучих панелей,
____________________________________________________________________________________,
з шаруватих залізобетонних панелей тощо)
завтовшки _________ метрів.
зовнішнє опоряджувальне покриття ____________________________________________________,
(фарбування водяними сумішами,
____________________________________________________________________________________
фарбування олійне, облицювання керамічними плитками, штукатурка,
____________________________________________________________________________________,
чисте обшивання рублених стін тощо)
внутрішнє опоряджувальне покриття ___________________________________________________,
(штукатурення, фарбування, обклеювання тощо)
утеплювач __________________________________________________________________________.
(мінераловатний, пінополістирольний тощо)
Перекриття _____________________________________________________________________
(дерев’яні не обштукатурені, дерев’яні обштукатурені, з цегляних склепінь
____________________________________________________________________________________
на сталевих балках, із збірного залізобетонного настилу, із збірних та монолітних
____________________________________________________________________________________
суцільних плит, монолітні та збірні залізобетонні балки покриття і перекриття тощо)
завширшки __________ метрів.
Підлога ________________________________________________________________________
(цементно-піщана, бетонна, мозаїчна, з керамічних плиток, паркетна,
____________________________________________________________________________________
дощата, з деревинностружкових (деревинноволокнистих) плит,
____________________________________________________________________________________.
з рулонних матеріалів, із синтетичних плиток тощо)
Перегородки ____________________________________________________________________
(несучі панельного типу, цегляні, дерев’яні не обштукатурені, дерев’яні
____________________________________________________________________________________,
обштукатурені, гіпсобетонні та шлакобетонні, фібролітові тощо)
завтовшки _________ метрів.
Сходи _________________________________________________________________________
(дерев’яні, залізобетонні, на сталевих балках тощо)
завширшки _________ метрів.
Лоджії, балкони, козирки _________________________________________________________
(залізобетонні, дерев’яні, металеві тощо)
завширшки __________ метрів, завдовжки __________ метрів.
Дах ____________________________________________________________________________
(дерев’яний, залізобетонний збірний (горищний), суміщений із збірних
____________________________________________________________________________________.
залізобетонних шаруватих панелей тощо)
Покрівля ______________________________________________________________________.
(рулонна, мастична, з азбоцементних листів, черепична, металева, дерев’яна тощо)
Вікна __________________________________________________________________________.
(віконні блоки дерев’яні, металеві тощо)
Вхідні двері ____________________________________________________________________.
(дверні блоки дерев’яні, металеві тощо)
Тип опалення ___________________________________________________________________,
(централізоване, автономне, наявність опалювальних печей,
____________________________________________________________________________________
кухонних вогнищ тощо)
нагрівальні прилади __________________________________________________________________
(радіатори чавунні, сталеві, трубопроводи тощо)
опалювальне обладнання ______________________________________________________________
(котли, насоси, вентилятори тощо)
Внутрішні системи інженерного обладнання ________________________________________
(система гарячого водопостачання,
____________________________________________________________________________________
холодного водопостачання, каналізації і водовідведення, вентиляції тощо)

Результати технічного огляду

Основні вимоги
до жилого будинку Інформація про відповідність об’єкта державним будівельним нормам (відповідає/
не відповідає) Рекомендації щодо усунення недоліків у разі невідповідності об’єкта державним будівельним нормам
Розділ I (обов’язковий)*
Належність будинку до 1-6 класів відповідно до Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання
Відповідність висоти житлових приміщень вимогам ДБН В.2.2-15 “Житлові будинки. Основні положення”
Відсутність деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку, за оцінкою механічного опору та стійкості несучих конструкцій з використанням спрощених методів для конструкцій категорії В відповідно до ДБН В.1.2-6 “Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість”
Наявність системи опалення для експлуатації будинку протягом року відповідно до ДБН В.2.5-67 “Опалення, вентиляція та кондиціонування”
Виконання протипожежних вимог в частині дотримання протипожежних розривів, визначених ДБН 360-92 “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, та наявності блискавкозахисту згідно з ДСТУ Б В.2.5-38 “Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд”
Розділ II (довідковий)**
Відповідність вимогам
ДБН В.2.2-15:2015 “Житлові будинки. Основні положення” (крім зазначених у розділі I)

Висновок про відповідність об’єкта
державним будівельним нормам

Об’єкт _________________________________________________________________________
(назва, місцезнаходження об’єкта)
____________________________________________________________________________________
вимогам державних будівельних норм __________________________________________________.
(відповідає/не відповідає)
Роботи з технічного огляду проведено відповідно до кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, за напрямом експертиза та обстеження у будівництві ______________________________________________________________.
(серія і номер кваліфікаційного сертифіката)
Цей звіт складено у трьох примірниках.

Відповідальний виконавець:

___________________________________
(посада) _____________________
(підпис) _____________________
(ініціали, прізвище)
М.П.

__________
* Враховується під час підготовки висновку про відповідність об’єкта державним будівельним нормам.
** Під час підготовки висновку про відповідність об’єкта державним будівельним нормам не враховується.


ЗАКОН УКРАЇНИ (02.09.2014)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573):

1) перше речення статті 6 після слів “для постійного” доповнити словами “або тимчасового”;

2) доповнити статтею 8-1 такого змісту:

Стаття 8-1. Переведення у жилі будинки садових і дачних будинків

Громадяни відповідно до закону мають право на переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі будинки приймається відповідними органами місцевого самоврядування”.

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

1) частину першу статті 29 викласти в такій редакції:

“1. Місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово”;

2) у статті 379 слова “інше приміщення” замінити словами “інше жиле приміщення”, а після слова “постійного” доповнити словами “або тимчасового”.

3. Абзаци п’ятий і сьомий статті 3 Закону України ”Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232; 2013 р., № 30, ст. 343, № 51, ст. 716) викласти в такій редакції:

“місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає постійно або тимчасово”;

“реєстрація – внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та до паспортного документа про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси житла”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Тимчасово, до проведення реформи адміністративно-територіального устрою, дачні поселення та садівницькі товариства у приміських зонах обліковуються за тими населеними пунктами, з якими вони зв’язані адміністративно або територіально.

Тимчасово, до проведення реформи адміністративно-територіального устрою, до жителів, об’єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, також відносяться жителі, які проживають постійно за межами цих адміністративно-територіальних одиниць, але житло яких віднесено до відповідного села, селища чи міста.

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України                         П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
2 вересня 2014 року 
№ 1673-VII


Разрешить гражданам переводить дачи в жилые дома

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 2336а относительно перевода садовых и дачных домов в жилые дома и регистрации в них места жительства.

В частности, предусматривается дополнить Жилищный кодекс статьей 8-1 «Перевод в жилые дома садовых и дачных домов», согласно которой граждане в соответствии с Кодексом и в порядке, определенном Кабмином, имеют право на перевод в жилые дома дачных и садовых домов, которые соответствуют техническим и санитарным нормам. Согласно проекту, такой перевод осуществляется по обращениям граждан в соответствующие органы местного самоуправления.

Также уточняются понятия:

- «место проживания физического лица» – жилье, расположенное на территории административно-территориальной единицы, в котором лицо проживает постоянно или временно;

- «регистрация» – внесение в Единый государственный демографический реестр и в паспортный документ информации о местожительстве или месте пребывания с указанием его адреса.

Заключительными положениями предусматривается, что временно, до проведения реформы по вопросам административно-территориального устройства, дачные поселения и садоводческие общества в пригородных зонах учитываются за теми населенными пунктами, с которыми они связаны в административном или территориальном отношении.

Также временно к жителям, объединенным постоянным проживанием в пределах села, поселка, города, являющихся самостоятельными административно-территориальными единицами, также относятся жители, которые проживают постоянно за пределами этих административно-территориальных единиц и жилье которых отнесено к соответствующему селу, поселку или городу.

Принятие закона позволит согласовать законодательные понятия и процедуры в жилищном, гражданском законодательстве относительно жилья и создаст надлежащие условия для реализации гражданами права на свободный выбор места проживання.
01.07.2014


Проект закону

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання.
Законопроектом передбачається визначити порядок переведення в жилі будинки садових та дачних будинків, уточнити зміст поняття “місце проживання фізичної особи” та узгодити між собою положення Земельного кодексу щодо будівництва дачних будинків на землях рекреаційного призначення тощо.

Переведення дачних і садових будинків у жилі будинки проводиться за зверненнями громадян відповідними органами місцевого самоврядування.

Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого дасть змогу узгодити законодавчі поняття та процедури в житловому, цивільному законодавстві щодо житла та створить належні умови для реалізації громадянами права на вільний вибір місця проживання.

За повідомленням Інформаційного управління Верховної Ради.
23.04.2014

http://golosukraine.com/publication/zakonoproekti/parent/24989-na-dachah-mozhna-bude-zareyestruvatisya/


Щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації у них місця проживання

Депутатами Верховної Ради зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації у них місця проживання)

Вказаний законопроект було доопроцьовано.

Так, з пояснювальної записки вбачається, що розроблення законопроекту обумовлено законодавчою неврегульованістю питання щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації у них місця проживання.
Враховуючи соціально-економічні, екологічні чинники, в Україні склалася ситуація, коли значна частина громадян постійно проживає у власних садових чи дачних будинках, які знаходяться поблизу населених пунктів, у так званих «приміських зонах», або безпосередньо у населених пунктах (після включення відповідних територій до меж населених пунктів).
Громадяни власними силами здійснюють реконструкцію садових чи дачних будинків, підводять необхідні інженерні мережі і, фактично, проживають у будинках, які за своїми зовнішніми конструкціями та рівнем інженерного обладнання відповідають вимогам, встановленим для житлових будинків.
Однак, законодавство не дозволяє зареєструвати громадянина у садовому чи дачному будинку, оскільки такі будинки не призначені для постійного проживання.
Від реєстрації місця проживання безпосередньо залежить можливість реалізації прав та свобод громадян, зокрема, участь у виборах, отримання соціальних пільг та пенсій, працевлаштування, одержання медичної допомоги, освіти, послуг поштового зв’язку тощо.
Реєстрація місця проживання у садових та дачних будинках сьогодні необхідна тим громадянам, які постійно проживають в таких будинках і не мають іншого місця постійного проживання.

Концептуальною ідеєю, покладеною в основу законопроекту, є удосконалення законодавства України, в частині досягнення основної мети – створення умов для громадян України та осіб, які на законних підставах перебувають на території України, у реалізації їх прав і свобод, гарантованих Конституцією України.

Законопроект складається із двох розділів.
Перший розділ містить положення деяких змін у окремих законодавчих актах України:
Житловому кодексі України – щодо уточнення призначення жилих будинків і жилих приміщень (стаття 6), а також стосовно встановлення порядку переведення у жилі будинки садових і дачних будинків (доповнення Кодексу статтею 8-1);
Земельному кодексі України – щодо уточнення видів будівель і споруд, які можуть зводитись на земельних ділянках, призначених для ведення садівництва (статті 35), а також стосовно уточнення складу земель рекреаційного призначення;
Цивільному кодексі України щодо уточнення визначення понять: «місце проживання фізичної особи» (стаття 29), «житло фізичної особи» (стаття 379), «житловий будинок» (стаття 380);
Законі України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» щодо уточнення визначення понять: «місце проживання» та «реєстрація» (стаття 3 Закону).
Другий розділ «Прикінцеві положення» містить положення щодо терміну набрання чинності акта, а також положення, які дозволять тимчасово, до проведення реформи з питань адміністративно-територіального устрою, віднести у адміністративному відношенні дачні поселення та садівницькі товариства у приміських зонах до відповідних населених пунктів, а жителів дачних та садових будинків – до відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст, що дозволить врегулювати питання конституційного забезпечення прав і свобод цих громадян.

По материалам ВРУ
17.04.2014

http://www.simya.com.ua/articles/59/62108/


Крым: Прописаться в садовом домике уже не проблема?

«Газета» неоднократно писала о невозможности прописаться в своем жилье людям, живущим в садоводческих товариществах. Были разработаны несколько законопроектов, которые бы позволили регистрацию в садо­вых домиках. Однако в реалиях Украины законопроекты так и не были рассмотрены. У крымских садоводов снова появилась на­дежда, теперь уже не призрачная: Крым, став частью России, начнет жить по российским законам. А согласно им, прописка в садовых товариществах реальна. Кроме то­го, государство оказывает значи­тельную финансовую поддержку садоводческому движению.

ВСТАЕМ ПОД ФЛАГ СОЮЗА САДОВОДОВ

9 апреля, Симферополь, офис Крымского республиканского со­юза садоводческих товариществ. В тесной комнатке собрались лишь два десятка человек из двухсотты­сячной «армии» садоводов Крыма. Все они, что называется, затаив дыхание, слушают представителя Союза садоводов Российской Фе­дерации, координатора садоводче­ского движения в Крыму и Севасто­поле Владислава Лаушкина.

Владислав Витальевич, хоть и представляет Москву, приехал из Севастополя, где живет уже много лет. Именно оттуда Союз садово­дов России начал свою работу не­сколько недель назад: сначала по­мог местным садоводам семенами овощных культур (о гуманитарной помощи «Газета» писала 2 апреля), а потом инициировал учреждение своего регионального отделения в городе-герое. По словам Владисла­ва Лаушкина, в Севастополе был со­бран форум с участием всех пред­седателей садовых товариществ, которые единогласно решили стать членами Союза садоводов России.

Такое же единодушие проявили и члены Крымского республикан­ского союза садоводческих товари­ществ, которые уже на следующий день после встречи с Владиславом Лаушкиным подготовили письмо, где заявили о намерении войти в Союз садоводов России, вчера его отправили адресату. А ориентиро­вочно 17 мая в Симферополе прой­дет расширенный форум крымских садоводов, на котором они офици­ально проголосуют за вступление в российский союз садоводов.

- На учредительном собрании бу­дет объявлено, что Союз садоводов России поднимает свой флаг в Крыму и участвует в жизни садоводов, – со­общил Владислав Лаушкин. – Союз полностью передаст свой опыт, кото­рый ушел лет на 10-15 вперед от са­доводческой жизни Крыма. По опыту региональных отделений России, а их около 80 и объединяют они более 60 миллионов человек, государство уча­ствует в помощи садоводам. Такая же поддержка ждет и крымчан.

«ДОМ САДОВОДА – ОПОРА СЕМЬИ»

На что же могут рассчитывать крым­чане, вступившие в Союз садоводов России? Для начала им будет оказана всяческая помощь, чтобы безболез­ненно войти в правовое поле РФ. Со­юз садоводов передаст наработки в области права, финансов, обучения, экономики. В Симферополе и Сева­стополе планируется открыть обще­ственную приемную для садоводов, где будут работать юристы, откроют­ся курсы председателей и бухгалте­ров товариществ, школа садоводов.

- Также будет создан орган во власти, потому что предполагает­ся софинансирование каких-то са­доводческих проектов из бюджета, – говорит координатор садоводче­ского движения.

Владислав Лаушкин пояснил, что финансовая поддержка садоводче­ских товариществ в России – дело обычное. Существует даже федеральная программа «Дом садово­да – опора семьи» – это партийная программа «Единой России», кото­рая помогает садоводам. Напри­мер, в Санкт-Петербурге в этом году на поддержку садоводов из бюджета выделено 133 млн. ру­блей. Так что есть надежда, что не­которые садоводческие товарище­ства Крыма, где нет света, воды и асфальтированных дорог, наконец вылезут из средневековья. По край­ней мере, так характеризуют свой быт жители садоводческого масси­ва «Трудовое».

- Законодательная база, которая сформирована в РФ, позволяет ре­шить многие проблемы, которые у нас сегодня есть, – уверена член совета садоводческих товариществ Каменского массива, юрист Татья­на Панкова. – Первоочередная про­блема для садоводов Крыма – это возможность регистрироваться на своих садовых участках, в своих са­довых домах.

Законодательство Российской Федерации, а также постановление Конституционного суда РФ позво­ляют проводить такую регистра­цию садоводов. Татьяна Панкова говорит, что сейчас главная задача объяснить садоводам процеду­ру, каким образом в новых реали­ях прописываться в своих домах. А сделать это можно будет, по ее словам, не раньше 1 января 2015 года.

- Это связано в первую очередь с тем, что люди уже будут знать, как ввести свои дома в эксплуата­цию, чтобы принять признак закон­ности строения и непосредственно признать данное строение жилым, пригодным для проживания. Также к тому времени будет отменен зе­мельный мораторий, поэтому, ког­да откроются двери, у садоводов появится такая возможность, – го­ворит Татьяна Панкова.

Те, кто уже имеет все документы о праве собственности на садовый участок и документы на садовый до­мик, должны будут пройти их легали­зацию в Министерстве юстиции Ре­спублики Крым, так как выданы они были украинским государством.

- Нам надо будет поработать так­же и над документами, которые на­ходятся непосредственно в садо­водческих товариществах (уставы.
Ред.), – говорит председатель со­вета Крымского республиканского союза садоводческих товариществ Василий Дмитриенко. – Кроме того, Республика Крым теперь имеет пра­во разрабатывать свои проекты за­конов, в том числе и о садоводстве. Мы будем над этим работать.
14.04.2014

http://100m2.com.ua/article/53821.html


Ниже – баннер. Нажать ли на него – Ваше решение.


Входящие поисковые запросы:
прописка в садовом товариществе в украине (14) *
VkontakteGoogle+EmailGoogle GmailLinkedInShare

4 ответа на Прописка в садовом доме на садовом участке (реєстрація), перевод дач в жилые дома

 1. Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно перевода садовых и дачных домов в жилые дома и регистрации в них места жительства).
  Данный закон дал возможность тысячам людей, которые фактически проживают на так называемых дачах (в домах, приспособленных для постоянного проживания), но не имеют возможности получить государственной регистрации, реализовать свои гражданские права.
  “Люди, которые постоянно проживали на дачах, фактически не могли до принятия этого закона в полном объеме реализовать законные гражданские права. Лишние бюрократические преграды возникали при оформлении пенсий, государственной помощи по уходу за ребенком, устройстве в детские сады, школы… Я уже не говорю о реализации конституционного права избирать власть и быть избранным”, – отметил народный депутат Украины, инициатор данного законопроекта Андрей Шипко.
  После подписания закона Президентом Украины люди, которые постоянно проживают на дачах, получат возможность зарегистрироваться по месту жительства и не искать пути фиктивной регистрации.
  Ведь без регистрации нельзя получить паспорт, заграничный паспорт, встать на воинский учет, получить водительское удостоверение, оформить пенсию и соцпомощь, взять кредит. Также могут возникнуть проблемы с предоставлением бесплатной медицинской помощи, при приеме на работу или обращении в суд. Гражданин без регистрации не может стать избирателем и т.д.
  “Только в моем родном Никопольском регионе (Днепропетровская обл.) значительное количество населения проживает на территориях садовых и дачных обществ. И сегодняшнее решение – победа гражданских прав над бюрократической системой”, – отметил Андрей Шипко.
  03.09.14 mirkvartir.ua/news/2/35628.html

 2. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым разрешается перерегистрация дачных и садовых домов, которые соответствуют государственным строительным нормам, в жилые дома.
  Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
  петр Порошенко подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно перевода садовых и дачных домов в жилые дома и регистрации в них места обитания”.
  Согласно Закону, граждане имеют право на перевод дачных и садовых домов, которые отвечают государственным строительным нормам, в жилые дома в порядке, определенном Кабинетом Министров.
  Решение о переводе принимается соответствующими органами местного самоуправления.
  Временно, до проведения реформы административно-территориального устройства, дачные поселения и садоводческие общества в пригородных зонах закрепляются за теми населенными пунктами, с которыми они связаны административно или территориально.

 3. Регистрация места жительства будет осуществляться через центры админуслуг

  Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 16 мая 2014 г. № 523-р, с 1 октября 2014 г. отдельные услуги, предоставляемые подразделениями миграционной службы, будут предоставляться исключительно через созданные местными государственными администрациями центры предоставления административных услуг.
  Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы.
  В частности, речь идет об оформлении и выдаче паспорта гражданина Украины, в том числе в связи с изменением фамилии и вместо поврежденного, утраченного или похищенного, вклеивания в паспорт гражданина Украины фотографии при достижении гражданином 25-и 45-летнего возраста, регистрации и снятия с регистрации места жительства и места пребывания лица, а также выдаче справки о регистрации места жительства и места пребывания.
  Пунктом 3.8 указанного распоряжения КМУ предусмотрено требование о недопущении с указанной даты приема заявлений субъектов обращений (в том числе, поступивших по почте) по административным услугам, которые предоставляются через центры их предоставления, выдачи субъектам обращений оформленных результатов предоставления административных услуг или решения об отказе в их предоставлении.
  Таким образом, для получения указанных услуг, с 1 октября необходимо обращаться исключительно в центры предоставления административных услуг по месту жительства. Информацию о месте нахождения центров предоставления административных услуг можно получить в местных государственных администрациях или в подразделениях миграционной службы.
  Заявления о предоставлении административных услуг, направленные субъектами обращения по почте до такой даты, но поступившие после нее, не позднее одного рабочего дня после их поступления передаются соответствующим центрам предоставления административных услуг, о чем субъектам обращения сообщается в установленном законодательством порядке.

 4. Уклоняться от налога на недвижимость стало проще?

  27 сентября 2014 года вступил в силу закон № 1673-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно перевода садовых и дачных домов в жилые дома и регистрации в них места жительства», который позволяет переводить дачные дома в жилые. Данный закон опубликован 26 сентября в газете «Голос Украины».

  Разъяснения по данному закону «Миру Квартир» предоставила пресс-служба ЮФ «Алексеев, Боярчуков и партнеры».

  Этот документ дополняет Жилищный кодекс Украинской ССР статьей 8-1, по которой граждане в порядке, определенном Кабинетом министров Украины, получают право на предоставление статуса жилых помещений дачным и садовым домам, которые отвечают техническим и санитарным нормам. Для этого человеку нужно обратиться в соответствующие органы местного самоуправления, после чего спокойно зарегистрироваться (прописаться) на даче.

  Напомним, данный закон был принят народными депутатами во втором чтении и в целом 2 сентября 2014 г.За него проголосовали 264 нардепа. А 24 сентября 2014 г. президент Украины Петр Порошенко подписал закон.
  После перевода дач в жилые дома они автоматически становятся объектами начисления налога на недвижимость.

  Хорошая новость в том, что переводить или нет дачу в статус жилого дома – дело добровольное.
  «В законе сказано, что граждане ИМЕЮТ ПРАВО на перевод дачных и садовых домов в жилые. То есть данный перевод не является обязательным для граждан», – заявляет юрист налоговой практики Юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Евгений Васьковский.
  При этом, по его мнению, данный закон вполне может использоваться для уклонения от уплаты налога на жилую недвижимость.
  «Согласно положениям ст. 265 НКУ жилая недвижимость (квартиры и дома, их части) облагаются налогом. Не облагаются налогом садовые или дачные дома, но не более одного такого дома на одного плательщика налогов»,- рассказывает Евгений Васьковский.

  По словам юриста, также не облагаются налогом:
  - квартира или квартиры, находящиеся в собственности одного плательщика налогов, общей суммарной площадью 120 кв. м или меньше;
  - жилой дом или жилые дома, находящиеся в собственности одного плательщика налогов, общей суммарной площадью 250 кв. м или меньше;
  - квартира (квартиры) + жилой дом (дома), находящиеся в собственности одного плательщика налогов, общей суммарной площадью 370 кв. м или меньше;

  Юрист налоговой практики Юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Евгений Васьковский приводит пример возможного уклонения от уплаты налога на недвижимость.
  «Плательщик налогов владеет квартирой площадью 300 кв. м и дачным или садовым домом площадью 50 кв. м. До принятия закона он должен был уплачивать налог за 180 кв. м квартиры (учитывая льготу в 120 кв. м для квартир). Теперь он сможет перевести свой дачный или садовый дом в жилой, станет владельцем и квартиры, и жилого дома, получит льготу в 370 кв. м и, учитывая, что общая площадь принадлежащей ему жилой недвижимости (квартира + дом) составляет 350 кв. м, уплачивать налог не будет (меньше 370 кв. м)», – объясняет Евгений Васьковский.

  mirkvartir.ua/news/2/35857.html

Прокомментировать

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *


4 − четыре =

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Украинский портАл