Прописка в садовом доме на садовом участке (реєстрація), перевод дач в жилые дома

14 Май 2014 в Земля оформить участок, Как узаконить дом

На дачах можна буде зареєструватися. (Статті в хронологічному порядку).

Постанова КМУ от 29.04.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 квітня 2015 р. № 321
Київ

Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, що додається.

Прем’єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 321

ПОРЯДОК
переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

1. Цей Порядок визначає механізм переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки.

2. Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально.

3. Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа (далі – власник) подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, – сільському голові (далі – уповноважений орган) заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку;

письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам за формою згідно з додатком 2.

Технічний огляд дачного чи садового будинку проводиться без застосування обладнання для визначення характеристик конструкцій та виконання вишукувальних робіт на підставі укладеного договору суб’єктом господарювання, у якого працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 “Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1668).

4. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.

Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:

неподання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм, що зазначені у розділі I (обов’язковий) результатів технічного огляду звіту про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку (додаток 2).

5. Місцева рада у триденний строк з дня прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси (рішення про відмову в переведенні разом з поданими документами).

Рішення про переведення є підставою для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному законодавством.

6. У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.


Додаток 1
до Порядку
_______________________________________________
(найменування органу, якому
_______________________________________________
надсилається заява, прізвище, ім’я та по батькові
_______________________________________________
його керівника)
_______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові громадянина – власника будинку,
_______________________________________________
серія і номер паспорта,
_______________________________________________
ким, коли виданий,
_______________________________________________
місце проживання)

ЗАЯВА
про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок

Прошу перевести дачний або садовий будинок (необхідне підкреслити) № _______, розміщений _________________________________________________________________________
(найменування та адреса дачного поселення чи садівничого товариства)
____________________________________________________________________________________,
що належить мені на праві власності відповідно до ________________________________________
____________________________________________________________________________________
(документ, що засвідчує право власності, його номер та дата видачі)
у жилий будинок.
З метою оформлення документації про переведення зазначеного будинку у жилий будинок відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, ____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Додаток: 1. Копія документа про право власності на будинок, засвідчена в установленому порядку.
2. Письмова згода співвласників (за наявності) на переведення будинку у жилий.
3. Звіт про проведення технічного огляду будинку.
___ ___________ 20__ р. ___________________
(підпис) ____________________
(ініціали та прізвище)


Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ
про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку

 

_______________________ ___ ____________20__ р.
(місце складення звіту)
Об’єкт: ________________________________________________________________________
(назва, місцезнаходження)
____________________________________________________________________________________
Власник: _______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові,
____________________________________________________________________________________
місце проживання)
Роботи з технічного огляду проводяться з метою визначення відповідності фактичного стану об’єкта державним будівельним нормам та надання в разі потреби рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків.
Загальна характеристика об’єкта
Код об’єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд
ДК 018-2000 _____________________.
Об’єкт побудований у період з ____________ по ____________ роки (із слів власника та/або згідно з документами, що підтверджують строки будівництва об’єкта).
Площа забудови земельної ділянки ___________ кв. метрів.
Кількість поверхів ___________________.
Загальна площа об’єкта ___________ кв. метрів. Житлова площа – _____________ кв. метрів.
Фундаменти ____________________________________________________________________
(стовпчасті, стрічкові, із паль тощо)
____________________________________________________________________________________.

Стіни: _________________________________________________________________________
(дерев’яні збірно-щитові, дерев’яні каркасні, дерев’яні рублені з колод бруса,
____________________________________________________________________________________
каркасні та брущаті, зовні облицьовані цеглою, цегляні, цегляні з облицюванням керамічними
____________________________________________________________________________________
блоками або плитками, з дрібних блоків штучних і природних каменів,
____________________________________________________________________________________
з великорозмірних блоків, з одношарових несучих панелей,
____________________________________________________________________________________,
з шаруватих залізобетонних панелей тощо)
завтовшки _________ метрів.
зовнішнє опоряджувальне покриття ____________________________________________________,
(фарбування водяними сумішами,
____________________________________________________________________________________
фарбування олійне, облицювання керамічними плитками, штукатурка,
____________________________________________________________________________________,
чисте обшивання рублених стін тощо)
внутрішнє опоряджувальне покриття ___________________________________________________,
(штукатурення, фарбування, обклеювання тощо)
утеплювач __________________________________________________________________________.
(мінераловатний, пінополістирольний тощо)
Перекриття _____________________________________________________________________
(дерев’яні не обштукатурені, дерев’яні обштукатурені, з цегляних склепінь
____________________________________________________________________________________
на сталевих балках, із збірного залізобетонного настилу, із збірних та монолітних
____________________________________________________________________________________
суцільних плит, монолітні та збірні залізобетонні балки покриття і перекриття тощо)
завширшки __________ метрів.
Підлога ________________________________________________________________________
(цементно-піщана, бетонна, мозаїчна, з керамічних плиток, паркетна,
____________________________________________________________________________________
дощата, з деревинностружкових (деревинноволокнистих) плит,
____________________________________________________________________________________.
з рулонних матеріалів, із синтетичних плиток тощо)
Перегородки ____________________________________________________________________
(несучі панельного типу, цегляні, дерев’яні не обштукатурені, дерев’яні
____________________________________________________________________________________,
обштукатурені, гіпсобетонні та шлакобетонні, фібролітові тощо)
завтовшки _________ метрів.
Сходи _________________________________________________________________________
(дерев’яні, залізобетонні, на сталевих балках тощо)
завширшки _________ метрів.
Лоджії, балкони, козирки _________________________________________________________
(залізобетонні, дерев’яні, металеві тощо)
завширшки __________ метрів, завдовжки __________ метрів.
Дах ____________________________________________________________________________
(дерев’яний, залізобетонний збірний (горищний), суміщений із збірних
____________________________________________________________________________________.
залізобетонних шаруватих панелей тощо)
Покрівля ______________________________________________________________________.
(рулонна, мастична, з азбоцементних листів, черепична, металева, дерев’яна тощо)
Вікна __________________________________________________________________________.
(віконні блоки дерев’яні, металеві тощо)
Вхідні двері ____________________________________________________________________.
(дверні блоки дерев’яні, металеві тощо)
Тип опалення ___________________________________________________________________,
(централізоване, автономне, наявність опалювальних печей,
____________________________________________________________________________________
кухонних вогнищ тощо)
нагрівальні прилади __________________________________________________________________
(радіатори чавунні, сталеві, трубопроводи тощо)
опалювальне обладнання ______________________________________________________________
(котли, насоси, вентилятори тощо)
Внутрішні системи інженерного обладнання ________________________________________
(система гарячого водопостачанн