Процедура безоплатного отримання земельної ділянки

14 Ноябрь 2013 в Земля оформить участок, Регистрация недвижимости и прав

Процедура безоплатного отримання земельної ділянки із земель державної та комунальної власності, а також державної реєстрації земельної ділянки і права власності на неї. Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України кожен громадянин України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності у таких розмірах:

- для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство,

- для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

- для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

- для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.    

Увага: Земельний кодекс України встановлює, що передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах вказаних норм, провадиться один раз по кожному виду використання.

Для того, щоб безоплатно отримати земельну ділянку, громадянину України необхідно здійснити наступні дії:

КРОК 1

Звернутись до органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельними ділянками державної або комунальної власності, із заявою про безоплатне надання земельної ділянки у власність.

Таким органом щодо земель комунальної власності, які переважно розташовані в межах населених пунктів, є відповідна сільська, селищна, міська рада, а щодо земель державної власності, які, як правило, розташовані за межами населених пунктів, є:

- при наданні земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства – Головне управління Державного агентства земельних ресурсів в області,

- при наданні земельних ділянок у інших випадках – районна державна адміністрація.

До клопотання Ви маєте додати:

-викопіювання з кадастрової карти (плану) (його можна замовити у районному (міському) управлінні земельних ресурсів) або інші графічні матеріали, на яких слід зазначити бажане місце розташування земельної ділянки;

-погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства);

-копію документу, що посвідчує особу (наприклад, паспорту громадянина України).

За наслідками розгляду Вашого звернення, уповноважений орган має прийняти рішення про надання Вам дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надати відмову у його наданні.
Важливо! Рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідним органом влади має бути прийняте у місячний строк!

Увага! Рішення про відмову у наданні Вам дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки має бути мотивоване. Підставами відмови згідно статті 118 Земельного кодексу України можуть бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів.

КРОК 2

Замовити у землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Щоб знайти таку організацію можна:

-звернутися до сусідів чи знайомих, які вже оформили документи на землю, та запитати їх, яка організація це робила;

-звернутися до місцевої ради – як правило, на території сільської чи міської ради працюють декілька землевпорядних організацій;

-звернутися до районного (міського) відділу (управління) Держземагентства України та дізнатися, які організації працюють на території Вашого району або населеного пункту;

-здійснити пошук в мережі Інтернет.

Увага!

Виконавцем робіт у обраній Вами землевпорядній організації може бути лише особа, що має сертифікат інженера-землевпорядника. Перелік таких осіб розміщений на офіційному сайті Держземагентства за адресою: http://www.dazru.gov.ua (підрозділ «Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників» розділу «Ліцензування та сертифікація»). Без наявності такого сертифікату у виконавця робіт проект землеустрою буде вважатись недійсним і державну реєстрацію земельної ділянки здійснено не буде.

Важливо знати!

Складання документації із землеустрою передбачає, що інженер-землевпорядник має визначити точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати та скласти кадастровий план земельної ділянки. При потребі, землевпорядник встановить межові знаки. Це необхідно для того, щоб внести відомості про Вашу земельну ділянку до Державного земельного кадастру. У подальшому це дозволить, при потребі, відновлювати межі Вашої ділянки і краще захистити Ваше право на землю.

КРОК 3

Домовтесь з землевпорядною організацією про вартість, строки виконання робіт та укладіть відповідний договір. Будьте уважні при укладенні договору! Обов’язково повністю прочитайте проект договору, а якщо якісь із його умов Вам незрозумілі – зверніться по допомогу до юристів (або родичів, сусідів, знайомих). Типовий договір, форма якого затверджена Кабінетом Міністрів України, Ви зможете знайти на Земельному порталі України ZEM.ua

Зверніть увагу на те, щоб в договорі були вказані конкретні терміни виконання робіт! Строк виконання робіт згідно законодавства не може перевищувати 6 місяців.

КРОК 4

Землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у строки, встановлені договором. Межі земельної ділянки, при потребі, мають бути закріплені межовими знаками встановленого зразка. Проект землеустрою має бути складений у паперовій формі та у формі електронного документу.

Увага!

Вимагайте від землевпорядної організації надання Вам примірника виготовленої землевпорядної документації у паперовій формі. У разі виникнення спору щодо меж земельної ділянки у суді, вона буде слугувати доказом.

Важливо знати!

Земельний кодекс України встановлює обов’язковість погодження меж земельної ділянки із власниками та користувачами суміжних ділянок при проведенні кадастрових зйомок. Проте це не означає, що сусід може безпідставно відмовити у такому погодженні, вимагаючи перенесення межі на свою користь. Всі свої вимоги він має аргументувати і підтвердити документально.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню уповноваженими органами влади відповідно до статті 186-1 Земельного кодексу України.
У разі, якщо надання земельної ділянки планується здійснити за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягає обов’язковій експертизі, яка проводиться Держземагентством України.

КРОК 5

Вам слід звернутися до державного кадастрового реєстратора у територіальному (районному, міському) органі Держземагентства України із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки. Якщо інше не передбачено договором про розроблення проекту, до цього органу має звертатись землевпорядна організація.

До заяви додається:

-копія документа, що посвідчує особу;

-копія документа, що посвідчує повноваження діяти від Вашого імені (договір, довіреність);

-копія документа про присвоєння податкового номера;

-розроблений та погоджений уповноваженими органами проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у паперовому вигляді та у формі електронного документу, а у разі, якщо щодо проекту проводилась державна експертиза – також оригінал позитивного висновку цієї експертизи;

-документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки та внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Увага! Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835, плата за послуги з державної реєстрації земельної ділянки складає 65 грн.

КРОК 6

Подана Вами заява на протязі 14 днів розглядається державним кадастровим реєстратором територіального органу Держземагентства у районі (місті), за наслідком чого, у разі, якщо подані документи складені вірно, а межі ділянки не порушують меж вже зареєстрованих ділянок, державний кадастровий реєстратор реєструє Вашу земельну ділянку у Державному земельному кадастрі і видає Вам Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому кадастрового номеру.

КРОК 7

Ви маєте подати до органу, уповноваженого розпоряджатись земельною ділянкою, клопотання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. До клопотання Ви маєте додати:

-примірник погодженого проекту,

-Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

КРОК 8

Орган, уповноважений розпоряджатись земельною ділянкою, має прийняти рішення про затвердження проекту та звернутись до Реєстраційної служби відповідного підрозділу Міністерства юстиції України за місцезнаходженням земельної ділянки із заявою про державну реєстрацію права власності держави або територіальної громади на земельну ділянку.

КРОК 9

Після здійснення державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на земельну ділянку, вказаний орган має прийняти рішення про безоплатну передачу земельної ділянки Вам у власність.

Увага! У рішенні обов’язково має бути зазначена площа, місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки, який зазначений у Витязі із Державного земельного кадастру.

КРОК 10

Після одержання рішення про безоплатну передачу Вам у власність земельної ділянки, Ви можете за своїм вибором:

- подати до Реєстраційної служби заяву про державну реєстрацію Вашого права власності на земельну ділянку,

- подати вказану заяву через державного кадастрового реєстратора управління земельних ресурсів, у якому Ви отримували Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

До заяви додаються:

-заява про державну реєстрацію (бланк заяви можна завантажити з офіційного сайту Державної реєстраційної служби);

-копія документу, що посвідчує особу заявника;

-копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

-документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;

-документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);

-засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки,

-витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

КРОК 11

Подана заява на протязі 14 днів розглядається Державним реєстратором, за наслідком чого, у разі, якщо подані документи складені вірно, Вам видається Свідоцтво про право власності на земельну ділянку та Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у випадку, коли заява подана за Вашим бажанням державним кадастровим реєстратором, вказані документи Ви отримуєте у нього). З цього часу Ваше право власності на земельну ділянку зареєстровано державою.

По материалам: Земельный союз Украины  mirkvartir.ua  14/11/13

Как оформить правоустанавливающие документы на землю?

Правовые известия
08.11.2013

Госземагентство разъяснило порядок оформления правоустанавливающих документов на земельные участки

В соответствии с заключительными и переходными положениями Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности» документы, которыми было удостоверено право собственности или право постоянного пользования земельным участком, выданные до вступления в силу Закона, являются действительными. Об этом напомнило Госзеагентство в письме № 28-28-0.17-16767/2-13.

Также указано, что земельные участки, право собственности (пользования) на которые возникло до 2004 года, считаются сформированными независимо от присвоения им кадастрового номера. Согласно статьям 125 и 126 Земельного кодекса право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав и оформляются в соответствии с Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений». Госрегистрация прав на земельные участки осуществляется после государственной регистрации земельных участков в Государственном земельном кадастре.

Госземагентство разъяснило, что право постоянного пользования земельным участком прекращается после формирования и государственной регистрации права постоянного пользования земельным участком. В свою очередь, формирование земельного участка предусматривает определение площади, границ и внесение информации о нем в Государственный земельный кадастр. Формирование земельных участков осуществляется, в частности, путем разделения или объединения ранее сформированных земельных участков, находящихся в собственности или пользовании, без изменения их целевого назначения согласно технической документации по землеустройству относительно разделения и объединения земельных участков. Земельный участок считается сформированным с момента присвоения ему кадастрового номера.
В соответствии со ст. 56 Закона «О землеустройстве» составным документом технической документации по разделу земельного участка является согласие органа, уполномоченного осуществлять распоряжение земельным участком, на разделение земельного участка землепользователем.

Недвижимость и строительство
Марина Ясинская
Правовые известия 08.11.2013


Интернет реклама


Входящие поисковые запросы:
публычна кадастрова карта (51) *
VkontakteGoogle+EmailGoogle GmailLinkedInShare

5 ответов на Процедура безоплатного отримання земельної ділянки

 1. Госземагентство упростило процедуру отвода сельскохозяйственных земель государственной собственности.
  Об этом “Миру Квартир” стало известно из сообщения, размещенного на сайте Земельного союза Украины.
  Новым приказом Госземагентства от 27 марта 2013 отменяется рассмотрение документации на центральном уровне. Соответственно увеличиваются полномочия и ответственность территориальных органов Госземагентства, которые самостоятельно рассматривают, принимают решения и присваивают номер приказа.
  Предполагается, что новые изменения позволят не только упростить процедуру, но и снять социальное недовольство среди населения, поскольку количество положительно рассмотренных дел о передаче земельных участков в собственность или пользование гражданам должно значительно возрасти.
  С целью общественного контроля для обеспечения прозрачности процесса на сайте Госземагентства будет еженедельно обнародоваться информация о принятых решениях по передаче земель в собственность и аренду.

 2. 90% Украинцев НЕ ЗНАЮТ, что каждому совершеннолетнему гражданину
  Украины, положена Бесплатная ЗЕМЛЯ от государства. ТАКОЙ ЗАКОН!!!
  Граждане Украины, радуйтесь тому, что у нас КАЖДЫЙ совершеннолетний
  гражданин имеет право получить аж 6 участков сразу! В других странах
  все по-другому.
  Не секрет, что получив землю, на ней можно не только Построить себе дом
  или Использовать под бизнес, но и Продать, Подарить или Обменять её,
  так как Земля всегда Была, Есть и Будет ликвидным имуществом!

 3. Киевский городской совет инициирует упрощение процедуры землеотвода в Киеве. Об этом журналистам сказал секретарь Киевсовета Алексей Резников.
  “Есть проблема относительно отвода земель. Процедура сложная, затяжная, занимает около года”, – сказал он.
  Проектом решения, подготовленным комиссией по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, по его словам, предлагается установить четкие термины выполнения всех процедур и принятия решений.
  Для получения разрешения на разработку документации по землеустройству необходимо будет 30 дней. Немногим больше потребуется времени для принятия решения о предоставлении земельного участка.
  При этом Киевсоветом земельные вопросы будут приниматься только на стадии передачи участка в пользование, все остальные подготовительный этапы будут проводиться по согласования с земельной комиссией Киевсовета, Госкомзема и департамента градостроительства и архитектуры КГГА.
  Резников добавил, что нормативную денежную оценку земельных участков необходимо повышать и сейчас по этому вопросу ведутся дискуссии.
  При этом земельная комиссии предлагает повысить эту оценку с 2016 года, а комиссия по вопросам бюджета и социально-экономического развития – с 2015 года.
  Как сообщал “Мир Квартир”, 13 ноября Киевсовет одобрил разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков площадью 11 га в селе Быковня Деснянского района для строительства жилья киевлянам – участникам антитеррористической операции (АТО).

 4. Сколько украинцев не знают о бесплатной земле от государства (исследование)

  Согласно украинскому законодательству, все украинцы имеют право получить от государства пять разных земельных участков на различные нужды: ведение сельского хозяйства, строительство дачи или садового домика.

  Исследование правозащитной группы «Варта», проведенное по всей Украине, показало, что не все украинцы знают, что имеют право бесплатно получить от государства 5 разных земельных участков.

  Было опрошено 5134 человека в 20 областях Украины и оказалось, что

  1. 97,8% украинцев не знают о том, что вправе бесплатно получить 5 земельных участков от государства.

  2. 78,4% не обращались в госструктуры по поводу получения хотя бы одного участка земли.

  3. 93,2% не верят в возможность прозрачного получения хотя бы одного участка.

  4. 1,3% готовы попробовать получить один или больше земельный участок.

  По материалам SV-Development

 5. Приватизация — это процесс передачи государством имущества вместе с хозяйственными сооружениями в пользование гражданам Украины.

  Портал Domik.ua выяснил, какое жилье могут приватизировать украинцы. Как сообщили в эксклюзивном комментарии Шевченковской районной государственной администрации в городе Киеве, приватизация реализует право украинцев на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жилье и мотивирует содержать и сохранять существующее жилье в нормальном состоянии.

  Согласно 1-му пункту 7 статьи Закона Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» украинцы, которые не хотят приватизировать жилье, имеют право арендовать его.

  Приватизации подлежат следующие объекты:

  1. Квартиры в многоэтажных домах.

  2. Жилые помещения в общежитиях (жилые комнаты, блоки или секции).

  3. Комнаты в квартирах, где проживают больше двух арендаторов.

  После прохождения процедуры приватизации, приватизированный объект можно продавать, менять, передавать по наследству или в ипотеку и т.д.

  Существует категория объектов, которые нельзя приватизировать . К таким, согласно 2-му пункту 2 статьи вышеупомянутого закона, относятся следующие объекты:

  1. Квартира-музей.

  2. Квартира (дом), жилое помещение в общежитии, если они находятся:

  на территории закрытого военного поселения, предприятия и учреждения;
  организации, заповедника, национального парка;
  ботанического сада, дендрологического, зоологического, регионального ландшафтного парка;
  парки-памятки садово-паркового искусства, историко-культурного заповедника или музея.
  3. Квартиры (дома), жилые помещения в общежитиях, которые находятся в аварийном состоянии, где невозможно безопасно жить.

  4. Служебные квартиры и дома.

  5. Жилые помещения в общежитиях, которые находятся в зоне отселения, загрязненной в результате аварии на ЧАЭС.

  Согласно 1 статье Закона Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий» приватизации также не подлежат жилые помещения в общежитиях, которые находятся в частной собственности (сюда не входят общежития, которые включены в статутный капитал обществ, созданных в процессе приватизации или корпоратизации).
  Источник:domik.ua/novosti/privatizaciya-nedvizhimosti-kakoe-zhile-mozhno-privatizirovat-v-2016-godu-n248624.html

Прокомментировать

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *


× 4 = двадцать четыре

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Украинский портАл