Закон про будівельну амністію 2015 2018

7 Февраль 2015 в Ввод в эксплуатацию дома, Как узаконить дом, Как узаконить самострой, Новости легализации

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт

Верховна Рада України постановляє:   

I. Пункт 9 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2014 р., № 1, ст. 4) викласти в такій редакції:

“9. Орган державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2015 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію:

індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;

збудовані до 12 березня 2011 року:

громадські будинки I і II категорій складності;

будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.

Порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів і проведення технічного обстеження визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. При цьому технічне обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться в ході їх технічної інвентаризації з відповідною відміткою в технічному паспорті.

До власників (користувачів) земельних ділянок, які відповідно до цього пункту подали документи про прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт об’єктів будівництва, штрафні санкції за виконання будівельних робіт без отримання документів, що дають право на їх виконання, та за експлуатацію або використання об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, не застосовуються”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
13 січня 2015 року
№ 92-VIII

Строительная амнистия в Украине вступила в действие

Порядок бесплатного оформления прав собственности на недвижимое имущество граждан, построенное до 2011 года, вступил в действие, сообщается на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) во вторник.

Соответствующий приказ Минрегиона №79 “Об утверждении Порядка принятия в эксплуатацию и проведения технического обследования индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, общественных зданий, и зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения I и II категорий сложности, построенных без разрешения на выполнение строительных работ”, обнародован 26 мая.

“Порядок дает возможность достичь основной цели закона Украины – оформление прав собственности на недвижимое имущество, принадлежащее гражданам, построенное в предыдущие годы”, – цитирует Минрегион заместителя министра Романа Абрамовского.

По его словам, абсолютное большинство частных домов, которые планируется ввести в эксплуатацию по этому порядку, имеет площадь до 300 кв. м.

Порядок предусматривает возможность введения в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, построенных в период с 1992 по 2011 год, а также несложных общественных зданий и зданий сельскохозяйственного назначения (I и II категорий сложности).

Принимать в эксплуатацию такие объекты будут органы государственного архитектурно-строительного контроля до 31 декабря 2015 года бесплатно. Соответствующее решение должно быть принято в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления собственниками земельных участков, на которых размещены объекты строительства, по результатам технического обследования.

Техническое обследование индивидуальных жилых домов площадью до 300 кв. м будет выполняться по упрощенной процедуре при технической инвентаризации объекта и одним сертифицированным специалистом по технической инвентаризации с отметкой в техническом паспорте.

Для объектов большей площади техническая инвентаризация и техническое обследование проводятся двумя различными специалистами – сертифицированным специалистом по технической инвентаризации и сертифицированным специалистом по техническому обследованию. Соответственно будут оформляться два документа – технический паспорт и технический отчет об обследовании.

По материалам Интерфакс-Украина

http://news.finance.ua/ru/news/~/351268

26.05.2015

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.04.2015  № 79

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2015 р.
за № 547/26992

Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт

Відповідно до розділу I Закону України від 13 січня 2015 року № 92-VІІI «Про внесення зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт»НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 березня 2013 року № 95«Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

3. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Денисюк І.П.), Департаменту нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Драч С.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Абрамовського Р.Р.

Перший заступник Міністра В.Є. Кістіон


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
24.04.2015  № 79

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2015 р.
за № 547/26992

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт і проведення технічного обстеження:

індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, збудованих у період з 05 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;

збудованих у період до 12 березня 2011 року:

громадських будинків I і II категорій складності;

будівель і споруд сільськогосподарського призначення I і II категорій складності (далі – об’єкти).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо та прибудови до них;

господарські (присадибні) споруди – земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій, до яких належать колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо та прибудови до них;

дачний будинок – будинок, який використовується протягом року з метою позаміського відпочинку, та прибудова до нього;

замовник – особа, що має право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт, та подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

індивідуальний (садибний) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не повинна перевищувати чотирьох поверхів, призначена для постійного в ній проживання, яка складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень, і прибудова до неї;

садовий будинок – будинок для літнього використання та прибудова до нього;

технічне обстеження – комплекс заходів, спрямованих на встановлення технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації.

Громадські будинки та будівлі і споруди сільськогосподарського призначення, які належать до I та II категорій складності, визначаються відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил.

II. Проведення технічного обстеження

1. Технічне обстеження об’єктів проводиться відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, а також особливостей, передбачених пунктом 6 цього розділу.

2. Технічне обстеження проводиться суб’єктом господарювання, який має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із Законом України «Про архітектурну діяльність» одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізична особа – підприємець, яка згідно із цим Законом має кваліфікаційний сертифікат (далі – виконавці).

3. Технічне обстеження включає такі етапи:

попереднє (візуальне) обстеження об’єкта, у тому числі огляд і фотографування об’єкта та його конструктивних елементів, виконання обмірів, визначення категорії складності об’єкта, аналіз проектної та іншої технічної документації (за наявності);

детальне (інструментальне) обстеження об’єкта, у тому числі визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, із залученням фахівців відповідної спеціалізації та атестованих лабораторій (за необхідності).

Якщо етапи технічного обстеження об’єкта, що проводилось, не збігаються з названими етапами, зазначаються фактично пройдені етапи технічного обстеження.

4. Не дозволяється проведення технічного обстеження виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями чи іншими документами без візуального огляду об’єкта.

5. На підставі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням виду, складності, технічних та інших особливостей об’єкта, проведених заходів, передбачених пунктом 3 цього розділу, а також даних технічного паспорта, проектної та іншої технічної документації на об’єкт (за наявності) виконавець проводить оцінку технічного стану об’єкта та складає звіт про проведення технічного обстеження за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Пронумерований, прошнурований звіт підписується та скріплюється особистою печаткою виконавця (за наявності) і затверджується суб’єктом господарювання, який проводив технічне обстеження (для юридичних осіб).

6. Технічне обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться виконавцем (експертом (інженером) з технічної інвентаризації) під час їх технічної інвентаризації лише за результатами попереднього (візуального) етапу обстеження з проставлянням у технічному паспорті відмітки за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

Відмітка про проведене технічне обстеження проставляється у технічному паспорті на схематичному плані земельної ділянки.

III. Прийняття в експлуатацію об’єктів

1. Прийняття в експлуатацію об’єктів здійснюється безоплатно органом державного архітектурно-будівельного контролю протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені такі об’єкти, за результатами технічного обстеження цих об’єктів шляхом реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації (далі – декларація), яка складається за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

Об’єкт не може бути прийнятий в експлуатацію згідно з цим Порядком у разі наявності відхилень від вимог державних будівельних норм, визначених такими нормами як недопустимі (заборонені).

2. Замовник або його уповноважена особа подає з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги» до органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об’єкта заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта, до якої додаються:

два примірники заповненої декларації;

звіт про проведення технічного обстеження об’єкта з інформацією щодо можливості його надійної та безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно);

засвідчені в установленому порядку копії:

документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт;

технічного паспорта (з відміткою про проведене технічне обстеження у випадках передбачених пунктом 6 розділу II цього Порядку).

Звіти про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта, складені в період з 29 квітня 2013 року до дня набрання чинності цим Порядком, подаються разом з інформацією, отриманою виконавцем від місцевого органу містобудування та архітектури, щодо відповідності місця розташування об’єкта вимогам державних будівельних норм.

Технічні паспорти, складені до набрання чинності цим Порядком, щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно подаються за умови проставляння в них відмітки про проведення їх технічного обстеження за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

Заява про прийняття в експлуатацію об’єкта підписується також співвласниками земельної ділянки та зазначеного об’єкта (у разі їх наявності).

3. Орган державного архітектурно-будівельного контролю розглядає документи, зазначені в пункті 2 цього розділу, та приймає рішення про реєстрацію декларації або її повернення у строк, передбачений пунктом 1 цього розділу.

4. Дані, зазначені в декларації, повинні узгоджуватися з документами, які подаються разом з нею.

Замовник є відповідальним за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації, відповідно до закону.

5. Орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає замовнику декларацію на доопрацювання з обґрунтуванням причин, якщо вона подана чи оформлена з порушенням вимог, установлених цим Порядком, у тому числі у разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства, виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

Документи, які було додано замовником до заяви, зберігаються в органі державного архітектурно-будівельного контролю.

6. У разі прийняття рішення про повернення декларації орган державного архітектурно-будівельного контролю у строк, передбачений для її реєстрації, надсилає замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з обґрунтуванням причин повернення та документи, які потребують доопрацювання.

7. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про повернення декларації, замовник може повторно подати до органу державного архітектурно-будівельного контролю документи згідно з цим Порядком.

8. До власників (користувачів) земельних ділянок, які відповідно до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» подали документи про прийняття в експлуатацію об’єктів, штрафні санкції за виконання будівельних робіт без отримання документів, що дають право на їх виконання, та за експлуатацію або використання об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, не застосовуються.

9. Один примірник декларації після її реєстрації повертається замовнику, а інший залишається в органі державного архітектурно-будівельного контролю, який її зареєстрував.

10. Датою прийняття в експлуатацію об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

11. Зареєстрована декларація є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів – води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

За наявності правовстановлюючих документів щодо об’єкта, який вводиться в експлуатацію, зареєстрована декларація є також підставою для внесення змін до технічного паспорта об’єкта.

12. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня прийняття в експлуатацію об’єкта подати копію декларації місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта для подання такими органами інформації про прийнятий в експлуатацію об’єкт до органу державної статистики.

13. Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації може бути скасована:

у разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними в декларації), наведених у зареєстрованій декларації;

відповідно до рішення суду про скасування реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації, яке набрало законної сили.

14. Реєстрація декларації скасовується шляхом видачі органом державного архітектурно-будівельного контролю відповідного наказу про скасування реєстрації декларації та виключення відповідних відомостей з Єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів (далі – Єдиний реєстр) протягом п’яти робочих днів з дня настання підстав, указаних у пункті 13 цього розділу.

Про скасування декларації замовнику письмово повідомляють протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

Після скасування реєстрації декларації замовник має право повторно подати її згідно з вимогами цього Порядку.

15. У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними в декларації) він письмово повідомляє замовника протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

Замовник зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх органом державного архітектурно-будівельного контролю до Єдиного реєстру шляхом подання особисто або надсилання органу державного архітектурно-будівельного контролю рекомендованим листом з описом вкладення заяви, декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику та декларації, в якій враховано зміни, у двох примірниках за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю здійснює реєстрацію декларації, в якій враховано зміни, згідно з цим Порядком.

Відомості щодо внесення даних, зазначених у декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з Єдиного реєстру в установленому порядку.

На декларації, в якій виявлено технічну помилку, у верхньому лівому куті проставляється відмітка: «У зв’язку зі змінами, внесеними декларацією від ________ 20__ р. № ___, ця декларація втратила чинність» із зазначенням дати, підпису уповноваженої посадової особи, скріпленого особистою печаткою.

IV. Видача дублікатів зареєстрованих декларацій

У разі втрати або пошкодження декларації орган державного архітектурно-будівельного контролю видає безоплатно дублікат зареєстрованої декларації протягом десяти робочих днів з дня надходження від замовника відповідної заяви та підтвердження розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату декларації або надання пошкодженої декларації.

Виготовлення дубліката здійснюється шляхом проставлення на копії зареєстрованої декларації слова «ДУБЛІКАТ», підпису уповноваженої посадової особи, скріпленого особистою печаткою (за наявності), та дати видачі дубліката.

Т.в.о. директора
Департаменту державних
програм та розвитку
житлового будівництва
І.П. Денисюк

Додаток 1
до Порядку прийняття в експлуатацію
і проведення технічного обстеження
індивідуальних (садибних) житлових
будинків, садових, дачних будинків,
господарських (присадибних) будівель
і споруд, громадських будинків
та будівель і споруд сільськогосподарського
призначення I та II категорій складності,
які збудовані без дозволу на виконання
будівельних робіт
(пункт 5 розділу II)

ЗВІТ
про проведення технічного обстеження

Додаток 2
до Порядку прийняття в експлуатацію
і проведення технічного обстеження
індивідуальних (садибних) житлових
будинків, садових, дачних будинків,
господарських (присадибних) будівель
і споруд, громадських будинків
та будівель і споруд сільськогосподарського
призначення I та II категорій складності,
які збудовані без дозволу на виконання
будівельних робіт
(пункт 6 розділу II)

ВІДМІТКА
про проведене технічне обстеження

Додаток 3
до Порядку прийняття в експлуатацію
і проведення технічного обстеження
індивідуальних (садибних) житлових
будинків, садових, дачних будинків,
господарських (присадибних) будівель
і споруд, громадських будинків
та будівель і споруд сільськогосподарського
призначення I та II категорій складності,
які збудовані без дозволу на виконання
будівельних робіт
(пункти 1, 15 розділу III)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об’єкта до експлуатації


2018 – Рада проголосувала за безстрокову “будівельну амністію”

Верховна Рада прийняла закон, що передбачає прийняття в експлуатацію житлових об’єктів та об’єктів першої-другої категорії складності (СС1), які були споруджені з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року без дозволу на виконання будівельних робіт.
За відповідний законопроект № 3696 “Про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” про продовження терміну прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт” проголосувало 276 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів. Представляючи законопроект у ході засідання Верховної Ради, перший заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський зазначив, що законопроектом пропонується надати громадянам можливість завершити процедуру введення в експлуатацію будинків, які були споруджені з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року.

Детальніше: https://economics.unian.ua/realestate/10052288-rada-progolosuvala-za-bezstrokovu-budivelnu-amnistiyu.html

22.03.2018


Вся информация про строительную амнистию и “спрощеный порядок” ЗДЕСЬИнтернет реклама

VkontakteGoogle+EmailGoogle GmailLinkedInShare

1 ответ на Закон про будівельну амністію 2015 2018

 1. Территориальные органы Государственной архитектурно-строительной инспекции (Госархстройинспекция) Украины на 10 августа 2015 года в рамках упрощенного механизма ввода в эксплуатацию самовольно возведенных индивидуальных жилых хозяйственных объектов рассмотрели 1,333 тыс. документов.

  Как сообщила Госархстройинспекция во вторник, из указанного общего количества рассмотренных терорганами архстройконтроля документов зарегистрированы почти 900 ед., или почти 70%.

  “Наибольшее количество документов рассмотрено в Днепропетровской (178 ед.), Тернопольской (123 ед.), Киевской (96 ед.) и Кировоградской (95 ед.) областях, что в первую очередь свидетельствует о надлежащем внимании к заявлениям граждан и организаций со стороны местных органов градостроительства и архитектуры”, – говорится в сообщении.

  Вместе с тем в Госархстройинспекции отмечают, что определенное беспокойство вызывает уровень выполнения работы по рассмотрению и регистрации документов в рамках “строительной амнистии” в Киеве, а также Волынской, Ивано-Франковской, Николаевской и Закарпатской областях, и на территории областей в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

  Как сообщалось, согласно закону Украины №92-VIII “О внесении изменений в закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности” относительно принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ” от 13 января 2015 года упрощенный порядок принятия в эксплуатацию самовольно возведенных индивидуальных жилых и хозяйственных объектов I и II категорий сложности действует до 31 декабря 2015 года.

  В рамках действия указанной “стройамнистии” упрощенный механизм принятия в эксплуатацию распространяется на объекты, построенные без разрешения на выполнение строительных работ и без проведения техосмотра помещений в период с 5 августа 1992 года по 12 марта 2011 года.

  По материалам Интерфакс-Украина

Прокомментировать

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *


+ 6 = десять

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Украинский портАл