Закон про будівельну амністію 2015

7 Февраль 2015 в Ввод в эксплуатацию дома, Как узаконить дом, Как узаконить самострой, Новости легализации

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” щодо прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт

Верховна Рада України постановляє:   

I. Пункт 9 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2014 р., № 1, ст. 4) викласти в такій редакції:

“9. Орган державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2015 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію:

індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;

збудовані до 12 березня 2011 року:

громадські будинки I і II категорій складності;

будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.

Порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів і проведення технічного обстеження визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. При цьому технічне обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться в ході їх технічної інвентаризації з відповідною відміткою в технічному паспорті.

До власників (користувачів) земельних ділянок, які відповідно до цього пункту подали документи про прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт об’єктів будівництва, штрафні санкції за виконання будівельних робіт без отримання документів, що дають право на їх виконання, та за експлуатацію або використання об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, не застосовуються”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
13 січня 2015 року
№ 92-VIII

Строительная амнистия в Украине вступила в действие

Порядок бесплатного оформления прав собственности на недвижимое имущество граждан, построенное до 2011 года, вступил в действие, сообщается на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) во вторник.

Соответствующий приказ Минрегиона №79 “Об утверждении Порядка принятия в эксплуатацию и проведения технического обследования индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, общественных зданий, и зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения I и II категорий сложности, построенных без разрешения на выполнение строительных работ”, обнародован 26 мая.

“Порядок дает возможность достичь основной цели закона Украины – оформление прав собственности на недвижимое имущество, принадлежащее гражданам, построенное в предыдущие годы”, – цитирует Минрегион заместителя министра Романа Абрамовского.

По его словам, абсолютное большинство частных домов, которые планируется ввести в эксплуатацию по этому порядку, имеет площадь до 300 кв. м.

Порядок предусматривает возможность введения в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, построенных в период с 1992 по 2011 год, а также несложных общественных зданий и зданий сельскохозяйственного назначения (I и II категорий сложности).

Принимать в эксплуатацию такие объекты будут органы государственного архитектурно-строительного контроля до 31 декабря 2015 года бесплатно. Соответствующее решение должно быть принято в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления собственниками земельных участков, на которых размещены объекты строительства, по результатам технического обследования.

Техническое обследование индивидуальных жилых домов площадью до 300 кв. м будет выполняться по упрощенной процедуре при технической инвентаризации объекта и одним сертифицированным специалистом по технической инвентаризации с отметкой в техническом паспорте.

Для объектов большей площади техническая инвентаризация и техническое обследование проводятся двумя различными специалистами – сертифицированным специалистом по технической инвентаризации и сертифицированным специалистом по техническому обследованию. Соответственно будут оформляться два документа – технический паспорт и технический отчет об обследовании.

По материалам Интерфакс-Украина

http://news.finance.ua/ru/news/~/351268

26.05.2015

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.04.2015  № 79

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2015 р.
за № 547/26992

Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт

Відповідно до розділу I Закону України від 13 січня 2015 року № 92-VІІI «Про внесення зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт»НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 березня 2013 року № 95«Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

3. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Денисюк І.П.), Департаменту нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Драч С.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Абрамовського Р.Р.

Перший заступник Міністра В.Є. Кістіон


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
24.04.2015  № 79

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 2015 р.
за № 547/26992

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт і проведення технічного обстеження:

індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, збудованих у період з 05 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;

збудованих у період до 12 березня 2011 року:

громадських будинків I і II категорій складності;

будівель і споруд сільськогосподарського призначення I і II категорій складності (далі – об’єкти).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо та прибудови до них;

господарські (присадибні) споруди – земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій, до яких належать колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо та прибудови до них;

дачний будинок – будинок, який використовується протягом року з метою позаміського відпочинку, та прибудова до нього;

замовник – особа, що має право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт, та подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

індивідуальний (садибний) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не повинна пере